Západočeská univerzita bude vzdělávat sestry v Karlovarském kraji

Fakulta zdravotnických studií ZČU otevře od září konzultační střediska v Karlovarském kraji. Všeobecné sestry, kterých je v této oblasti nedostatek, tak budou moci studovat při zaměstnání přímo v jejich kraji. Do kombinovaného studia přijme fakulta zhruba 25 studentů.

"Do budoucna bychom chtěli v Karlovarském kraji vytvořit i pobočku naší fakulty a nechat ji akreditovat. Zatím půjde o konzultační střediska. Největší přínos vidím v tom, že sestry budou moci studovat při zaměstnání a nebudou muset dojíždět na všechny předměty do Plzně. Dalším přínosem je, že ty, co budou zaměstnané v nemocnicích Karlovarského kraje, v nich, doufám, už zůstanou,“ řekla děkanka Ilona Mauritzová.

Karlovarskému kraji chybí kolem 150 sester, z toho asi 100 akutně. Nedostatek středního personálu vede k omezování počtu lůžek, ale i k vysokému přetížení těch sester, které musí zastat práci za chybějící personál.

Fakulta zdravotnických studií částečně využije v Chebu objekt Fakulty ekonomické ZČU, kde je dobré zázemí i propojení s univerzitou. V Karlových Varech bude mít středisko v prostorách Střední a vyšší odborné školy zdravotnické. Vedení Karlovarského kraje plánuje, že rozjezd výuky v letošním roce finančně podpoří.Fakulta zdravotnických studií

Kamila Kolářová

21.06.17


Atašé pro vědu a technologie z čínské ambasády podpořila rozvíjející se spolupráci s NTC


Nové technologie - Výzkumné centrum

54

12.02.18


Ilustrace české zimy opanovaly náměstí před královským palácem v Soulu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27

19.02.18


Odborníci nejen ze ZČU připravují nový studijní program Správa a rozvoj nemovitostí


Fakulta ekonomická

195

07.02.18