První český nanosatelit letí do vesmíru také díky týmu z Fakulty elektrotechnické ZČU

V pátek 23. června v 5:59 středoevropského času odstartovala z indického vesmírného střediska Satish Dhawan raketa s českým technologickým nanosatelitem VZLUSAT-1 na palubě. Nanosatelit vyvinuli čeští odborníci pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze (VZLÚ), mezi nimiž je i tým PilsenCUBE z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Náplní mise je testování a ověření několika unikátních českých technologií, např. rentgenové optiky na principu račího oka s pixelovým detektorem částic, kompozitních materiálů pro radiační stínění či koutového odražeče. Satelit bude také plnit úkoly v rámci mezinárodního projektu QB50, zabývajícího se výzkumem termosféry Země. Na satelitu je nainstalován belgicko-německý přístroj experimentu FIPEX pro měření aktivity atomárního kyslíku a povrchové teploty. Jádrem aktivit plzeňského týmu je komunikační a povelovací subsystém satelitu, který zahrnuje i pozemní řídicí středisko PilsenCUBE na Fakultě elektrotechnické ZČU, jehož anténní systém je viditelný již z dálky.

„Start satelitu je pro náš tým významným milníkem v jeho již 13 let trvajících vesmírných aktivitách. Kromě zmíněného nanosatelitu zahrnují také pikosatelit PilsenCUBE, vyvíjený s podporou projektu Grantové agentury ČR, a jeho novou připravovanou verzi PilsenCUBE II,“ uvádí vedoucí výzkumného týmu Jiří Masopust. Nová verze pikosatelitu by mohla vzniknout díky přislíbené finanční dotaci města Plzně a významně podpoří technické vzdělávání studentů v regionu a jejich provázání s výzkumnými
a průmyslovými partnery v oblasti kosmických technologií v ČR i zahraničí.

„Hned v pátek ráno se nám podařilo úspěšně navázat rádiovou komunikaci s nanosatelitem. Postupně budou zprovozňovány jednotlivé subsystémy satelitu a prováděny plánované experimenty,“ dodává Jiří Masopust.  

Kromě VZLÚ se do projektu také zapojily další výzkumné instituce a technologické firmy (Rigaku, ČVUT, 5M, HVM Plasma, IST, TTS). Na financování projektu se kromě zmíněných institucí podílela také Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR formou institucionální podpory.

Aktuální informace ke startu rakety s českou družicí je možné nalézt na stránkách indického vesmírného střediska, na stránce plzeňského pozemního segmentu a stránkách VZLISAT-1:

http://www.isro.gov.in/launcher/pslv-c38-cartosat-2-series-satellite

https://www.reddit.com/r/ISRO/comments/6i7nmh/pslvc38_cartosat2e_mission_updates_and_discussion/

http://www.isro.gov.in/pslv-c38-cartosat-2-series-satellite/pslv-c38-cartosat-2-series-mission-live-details

http://www.pilsencube.zcu.cz/vzlusat1/static.html

http://vzlusat1.cz/cs/

Tým PilsenCUBE na FEL ZČU: 

Jiří Masopust, Ivo Veřtát, Richard Linhart, Aleš Voborník, Michal Pokorný, Pavel Fiala, Jan Mráz, Luděk DudáčekFakulta elektrotechnická

Kamila Kolářová

22.06.17


Významná slovenská hudební pedagožka navštívila Fakultu pedagogickou


Fakulta pedagogická

54

16.04.18


Pedagogická fakulta pořádá konferenci o inkluzivním vzdělávání


Fakulta pedagogická

77

10.04.18


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

24

17.04.18