Katedra energetických strojů a zařízení uspořádala mezinárodní konferenci

Ve dnech 13.-15. června se v Plzni uskutečnil 36. ročník konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky a zároveň 16. ročník konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin, kterou každoročně pořádá katedra energetických strojů a zařízení, jež byla i hlavním organizátorem obou událostí. Konference se konaly v hotelu Primavera a zúčastnilo se jich zhruba 100 hostů z České a Slovenské republiky, Německa, Ruska, Polska a Turecka.
Ve dvou paralelních sekcích bylo předneseno celkem 48 příspěvků a  zazněly také dvě vyzvané přednášky. Program v širokém spektru pokrýval hlavní témata konference, kterými byly provoz zařízení pro jadernou a klasickou energetiku, mechanika tekutin a simulace proudění, termomechanika, přenos tepla, diagnostika energetický strojů a zařízení a další. Účastníci konference měli v rámci přednášek a diskusních klubů možnost sdílet své zkušenosti a výsledky svých výzkumných projektů.
Kromě odborného programu byl pro hosty také připraven společenský večer s programem a dvě exkurze, které se konaly druhý konferenční den a setkaly se s velkým zájmem zúčastněných. Účastníci konference díky nim nahlédli do výrobní haly Doosan Škoda Power a reaktorové haly Škody JS.
Konference se pravidelně zúčastňují nejen pedagogičtí a vědečtí pracovníci českých i zahraničních univerzit, ale svými příspěvky přispívá také řada odborníků z průmyslové praxe. Program konference zahrnoval rovněž blok přednášek studentů doktorského studia, kteří přispívají svými články, postery či přednáškami ve studentské sekci konference.
Vědecký výbor doporučil nejlepší příspěvky k publikaci v mezinárodní databázi AIP, což zvýší nejen finanční zdroje univerzitních pracovišť, ale také a zejména jejich prestiž.
Organizátoři konference děkují sponzorům za finanční podporu. Hlavním sponzorem konference byl Doosan Škoda Power, významně se sponzorsky podílel Ústav termomechaniky AV ČR a dalších sedm výrobních a inženýrských organizací.

Galerie


Fakulta strojní

Jaroslav SYNÁČ

27. 06. 2017


Letní škola Fakulty filozofické láká na politiku a sport v současném světě

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

03. 07. 2019

Bavorský červený kříž ocenil lékaře z FZS za projekt přeshraniční spolupráce záchranářů

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

26. 06. 2019

Západočeská univerzita má nového prorektora pro výzkum a vývoj

Univerzita Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 07. 2019