Katedra energetických strojů a zařízení uspořádala mezinárodní konferenci

Ve dnech 13.-15. června se v Plzni uskutečnil 36. ročník konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky a zároveň 16. ročník konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin, kterou každoročně pořádá katedra energetických strojů a zařízení, jež byla i hlavním organizátorem obou událostí. Konference se konaly v hotelu Primavera a zúčastnilo se jich zhruba 100 hostů z České a Slovenské republiky, Německa, Ruska, Polska a Turecka.
Ve dvou paralelních sekcích bylo předneseno celkem 48 příspěvků a  zazněly také dvě vyzvané přednášky. Program v širokém spektru pokrýval hlavní témata konference, kterými byly provoz zařízení pro jadernou a klasickou energetiku, mechanika tekutin a simulace proudění, termomechanika, přenos tepla, diagnostika energetický strojů a zařízení a další. Účastníci konference měli v rámci přednášek a diskusních klubů možnost sdílet své zkušenosti a výsledky svých výzkumných projektů.
Kromě odborného programu byl pro hosty také připraven společenský večer s programem a dvě exkurze, které se konaly druhý konferenční den a setkaly se s velkým zájmem zúčastněných. Účastníci konference díky nim nahlédli do výrobní haly Doosan Škoda Power a reaktorové haly Škody JS.
Konference se pravidelně zúčastňují nejen pedagogičtí a vědečtí pracovníci českých i zahraničních univerzit, ale svými příspěvky přispívá také řada odborníků z průmyslové praxe. Program konference zahrnoval rovněž blok přednášek studentů doktorského studia, kteří přispívají svými články, postery či přednáškami ve studentské sekci konference.
Vědecký výbor doporučil nejlepší příspěvky k publikaci v mezinárodní databázi AIP, což zvýší nejen finanční zdroje univerzitních pracovišť, ale také a zejména jejich prestiž.
Organizátoři konference děkují sponzorům za finanční podporu. Hlavním sponzorem konference byl Doosan Škoda Power, významně se sponzorsky podílel Ústav termomechaniky AV ČR a dalších sedm výrobních a inženýrských organizací.

Galerie


Fakulta strojní

Jaroslav SYNÁČ

27. 06. 2017


Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

22. 05. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020