Katedra energetických strojů a zařízení uspořádala mezinárodní konferenci

Ve dnech 13.-15. června se v Plzni uskutečnil 36. ročník konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky a zároveň 16. ročník konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin, kterou každoročně pořádá katedra energetických strojů a zařízení, jež byla i hlavním organizátorem obou událostí. Konference se konaly v hotelu Primavera a zúčastnilo se jich zhruba 100 hostů z České a Slovenské republiky, Německa, Ruska, Polska a Turecka.
Ve dvou paralelních sekcích bylo předneseno celkem 48 příspěvků a  zazněly také dvě vyzvané přednášky. Program v širokém spektru pokrýval hlavní témata konference, kterými byly provoz zařízení pro jadernou a klasickou energetiku, mechanika tekutin a simulace proudění, termomechanika, přenos tepla, diagnostika energetický strojů a zařízení a další. Účastníci konference měli v rámci přednášek a diskusních klubů možnost sdílet své zkušenosti a výsledky svých výzkumných projektů.
Kromě odborného programu byl pro hosty také připraven společenský večer s programem a dvě exkurze, které se konaly druhý konferenční den a setkaly se s velkým zájmem zúčastněných. Účastníci konference díky nim nahlédli do výrobní haly Doosan Škoda Power a reaktorové haly Škody JS.
Konference se pravidelně zúčastňují nejen pedagogičtí a vědečtí pracovníci českých i zahraničních univerzit, ale svými příspěvky přispívá také řada odborníků z průmyslové praxe. Program konference zahrnoval rovněž blok přednášek studentů doktorského studia, kteří přispívají svými články, postery či přednáškami ve studentské sekci konference.
Vědecký výbor doporučil nejlepší příspěvky k publikaci v mezinárodní databázi AIP, což zvýší nejen finanční zdroje univerzitních pracovišť, ale také a zejména jejich prestiž.
Organizátoři konference děkují sponzorům za finanční podporu. Hlavním sponzorem konference byl Doosan Škoda Power, významně se sponzorsky podílel Ústav termomechaniky AV ČR a dalších sedm výrobních a inženýrských organizací.

Galerie


Fakulta strojní

Jaroslav SYNÁČ

27.06.17


Nové číslo časopisu ZČU&... představuje naše studenty


Celouniverzitní

247

07.06.18


Letní škola virtuální reality naučí, jak si udělat vlastní hru


Fakulta strojní

43

11.06.18


Historická soutěž SOHI2018 ocenila žáky základních škol


Fakulta pedagogická

83

06.06.18