Vybrané fakulty otevírají druhé kolo přijímacího řízení

Zájemci o studium na fakultě ekonomické, elektrotechnické, strojní, zdravotnických studií či filozofické mají ještě během léta možnost podat přihlášku ke studiu. Tyto fakulty totiž vyhlásily druhé kolo přijímacího řízení. 
K dnešnímu dni eviduje ZČU 11 816 přihlášek ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Největší zájem je tradičně o fakultu pedagogickou, která obdržela 2200 přihlášek. Uchazeči se zde nejčastěji hlásí na bakalářské obory Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Tělovýchova a sport, Učitelství pro mateřské školy a pětiletý magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Následuje fakulta filozofická s 1689 přihláškami, mezi nimiž vedou obory Mezinárodní vztahy – teritoriální studia a Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina—němčina. 1654 přihlášek přišlo na fakultu ekonomickou, nejvíce na bakalářské obory Podniková ekonomika a management a Management obchodních činností. K žádaným fakultám patří rovněž fakulta právnická s 1439 přihláškami. Fakulta zdravotnických studií má zatím 1230 přihlášek, na fakultu aplikovaných věd jich dorazilo 1039, fakulta elektrotechnická přijala 952 přihlášek, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 904 přihlášek a fakulta strojní 709 přihlášek. Loni zaznamenala Západočeská univerzita ve stejnou dobu 13 315 přihlášek, celkově pak po uzavření druhých kol přijímacího řízení 14 612.

Přihlášky ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů stále přijímají tyto fakulty:

Fakulta ekonomická: do 31. 7.
(pouze vybrané obory)
Bakalářské studium:
Podniková ekonomika a management, Management obchodních činností (Cheb)
Systémy projektového řízení, Ekonomická a regionální geografie (Plzeň)
Navazující magisterské studium:
Systémy projektového řízení (Plzeň)
Fakulta strojní: do 11. 8.
Fakulta elektrotechnická: do 15. 8.
Fakulta zdravotnických studií: do 15. 8. (pouze vybrané obory)
Bakalářské studium:
Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
Všeobecná sestra (kombinovaná forma – výuka v Karlových Varech)
Navazující magisterské studium: Ošetřovatelská péče v interních/chirurgických oborech
Fakulta filozofická: do 31. 8.Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

01.07.17


Studenti programu Ekonomika a management mohou i nadále získat také německý diplom


Fakulta ekonomická

51

12.06.18


Pedagogové umění z katedry výtvarné výchovy a kultury vystavují v Galerii Evropského domu


Fakulta pedagogická

50

08.06.18


Studenti ateliéru fashion design mění budoucnost navrhování obuvi


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

50

06.06.18