Fakulta ekonomická připravuje program zaměřený na správu a rozvoj nemovitostí

V pondělí 26. června podepsali zástupci Západočeské univerzity v Plzni a Nadačního fondu dr. Günthera Zembsche smlouvu o spolupráci. Obě strany budou spolupracovat na přípravě a realizaci studijního programu, zaměřeného na správu a rozvoj nemovitostí. V této oblasti probíhá rovněž spolupráce s univerzitou v Lipsku, kde se koncem června pracovníci i studenti fakult ekonomické a aplikovaných věd zúčastnili odborného workshopu.

Studijní program Správa a rozvoj nemovitostí je v rámci České republiky unikátní a zatím ho nenabízí žádná tuzemská univerzita. „Absolventi uvedeného zaměření jsou poptáváni od zástupců podniků zabývajících se problematikou nemovitostí. Z tohoto důvodu považuji tento typ spolupráce za přínosný pro obě strany,“ uvedl prorektor Vladimír Duchek, který smlouvu podepsal za ZČU.

Koncepce a struktura připravovaného programu je inspirována nabídkou v zahraničí. Zástupci fakult ekonomické a aplikovaných věd proto navázali spolupráci s Institutem řízení nemovitostí Univerzity Lipsko. Skupina akademických pracovníků a studentů těchto fakult navštívila německé kolegy ve dnech 27. a 28. června. Při této příležitosti proběhl odborný seminář, na kterém se seznámili s odbornými pracemi studentů magisterského studia.

Kromě prezentací studentů byly na semináři představeny klíčové aspekty studia zaměřeného na problematiku řízení nemovitostí, které mohou pracovníky ZČU inspirovat při přípravě akreditace. Přípravný tým věří, že se mezi oběma pracovišti vytvoří úzké propojení, které podpoří úspěšnou akreditaci uvedeného studijního programu.Galerie


Fakulta ekonomická

Kamila Kolářová

30.06.17


Tým studentů ZČU představil pátou generaci vozu Formula Student


Celouniverzitní

517

27.06.18


Studenti Sutnarky ohromili se svým návrhem obuvi italský Milán


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

206

26.06.18


Na mezinárodní konferenci se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů


Fakulta aplikovaných věd

24

27.06.18