Diplom letos převzalo téměř dva tisíce absolventů

Konec června a začátek července patří na univerzitě již tradičně slavnostním promocím. Letošní rok si diplom převzalo na 1742 nových absolventů napříč studijními programy. 
Nejvíce absolventů v letošním akademickém roce vzešlo z ekonomické fakulty, a to 311, v pomyslném žebříčku se za ní umístila fakulta filozofická se 300 úspěšnými studenty, následovaná elektrotechnickou fakultou s 234 absolventy.

Galerie


Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

17.07.17


Na vítězné mapě intenzity dopravy se podíleli odborníci z fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

25

30.11.17


Studenti zvou na Vánoční setkání #nadřeň


Fakulta ekonomická

34

14.12.17


Ministr školství Stanislav Štěch navštívil pedagogickou fakultu


Fakulta pedagogická

50

13.12.17