Diplom letos převzalo téměř dva tisíce absolventů

Konec června a začátek července patří na univerzitě již tradičně slavnostním promocím. Letošní rok si diplom převzalo na 1742 nových absolventů napříč studijními programy. 
Nejvíce absolventů v letošním akademickém roce vzešlo z ekonomické fakulty, a to 311, v pomyslném žebříčku se za ní umístila fakulta filozofická se 300 úspěšnými studenty, následovaná elektrotechnickou fakultou s 234 absolventy.

Galerie


Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

17.07.17


Němečtí studenti se učili na ZČU češtinu


Fakulta ekonomická

145

12.03.18


Fakulta elektrotechnická bude rok využívat Volkswagen e-Golf


Fakulta elektrotechnická

178

13.03.18


František Koreš bude přednášet o sebeprezentaci české nižší šlechty v 16. a 17. století


Fakulta pedagogická

31

13.03.18