Diplom letos převzalo téměř dva tisíce absolventů

Konec června a začátek července patří na univerzitě již tradičně slavnostním promocím. Letošní rok si diplom převzalo na 1742 nových absolventů napříč studijními programy. 
Nejvíce absolventů v letošním akademickém roce vzešlo z ekonomické fakulty, a to 311, v pomyslném žebříčku se za ní umístila fakulta filozofická se 300 úspěšnými studenty, následovaná elektrotechnickou fakultou s 234 absolventy.

Galerie


Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Promoce pedagogické fakulty.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

17.07.17


ELSA Plzeň připravila školení v CODEXIS


Studentské organizace

2

19.10.17


Univerzita zve na seminář k tématu zajišťování kvality


Celouniverzitní

63

20.10.17


Jana Sováková z FPE se setkala s oceňovanou ruskou spisovatelkou


Fakulta pedagogická

28

16.10.17