[Anti-] Sound [Post-] Language

19  -  01 June - September

19. června, 17:00 - 1. září, 18:00

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň

Studující Veřejnost Výstava

Nechte se pozvat na cestu plnou objevování jazyka a zvuků ve zcela novém kontextu! Multimediální výstavu [Anti-] Sound [Post-] Language zahájíme 19. června v Galerii města Plzně. Expozice představí umělecká díla studujících, absolventů a absolventek i vyučujících vybraných ateliérů Sutnarky.

Vstup: úterý – neděle / 10:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00
Více informací na https://galerie-plzen.cz/

Zvukové umění a umění pracující s jazykem jako samostatné umělecké směry nejsou v dějinách moderního a současného umění ničím neobvyklým. Přesto se jim na rozdíl od jiných disciplín dostává systematicky méně pozornosti, což je posouvá do zajímavé pozice outsidera. Multimediální výstava [Anti-] Sound [Post-] Language zkoumá ústřední i okrajové oblasti spojené se zvukem a jazykem, jež se zajímavě propojují i vzájemně překračují a ovlivňují. 

Výstava představuje pestrou škálu využití zvuku v uměleckých dílech i používání jazyka mimo rámec jeho běžné identity a funkce. Někteří z vystavujících umělců se inspirovali dialogem založeným na náhodě nebo dialogem jakožto rigidním systémem. Vybraná díla se věnují hudbě coby nositelce kulturní identity udržované prostřednictvím orální historie, jiná pracují s poetickými vlastnostmi mikrohistorických příběhů, které zanechávají jemné stopy v přírodě.

Některé projekty vykreslují představy o novém digitálním světě, ve kterém vyplouvají na povrch vzpomínky na analogovou minulost, jiné zase prezentují budoucnost jako abstraktní halucinaci. Některá díla reagují na neutěšenou politickou situaci současnosti, která vytváří informační chaos, jiná odkazují na zranitelnost přírody a lidí. Několik umělců zkoumá témata, jako jsou kultura mládeže, existencialismus, pospolitost a sebeobjevování a předkládají divákovi interpersonální umělecká díla, deníky psané nebo namluvené formou vyjadřující obavy a strachy a vybízející návštěvníky k introspektivnímu putování. 

Stejnojmenná publikace obrací pozornost k výběru uměleckých děl prezentovaných v rámci výstavy [Anti-] Sound [Post-] Language v Galerii města Plzně. Esej kurátora Jana Van Woensela nazvaná Signály nabízí čtenářům soudobý metakontext projektu a obsahuje části Akustická perspektiva konfliktu, války a očekávání, Intertextualita a přenos a Umění na hranici mezi hlukem a rozvratem.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

19. 06. 2024, 17:00


21  -  19 June - July

Výstavní síň Mánes - Masarykovo nábřeží 250, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 06. 2024

13  -  29 July - September

Letohrádek Ostrov, Zámecký park 226, Ostrov


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 07. 2024, 15:00

30  -  01 August - September

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň


Fakulta pedagogická

30. 08. 2024, 12:00

23  -  18 July - August

Galerie GAFA, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 07. 2024, 18:00

26 September

Technische Hochschule Ingolstadt nebo online


Nové technologie - výzkumné centrum

26. 09. 2024, 09:00