Přednáška: Uhlíková neutralita a automobilový průmysl v Japonsku

14 March

14. března, 11:00

Místnost UV 115b (Univerzitní 22)

Hosté International Přednáška

Fakulta filozofická vás za spolupráce s Fakultou ekonomickou zve na zajímavou přednášku, kterou přijal zahraniční host, profesor Natsuda Kaoru z Ritsumeikan Asia Pacific University v Japonsku.

Vstup: volný
Určeno pro: studující, pedagogy, zaměstnance, širokou i odbornou veřejnost
Kontakt: PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (kodet@ff.zcu.cz)

Kaoru Natsuda je profesorem na College of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University v Japonsku. Působil jako hostující vědec na Institutu východoasijských studií Univerzity Karlovy v Praze (2015-2016) a hostující profesor na Budapest Business School (2019-2020). Titul Ph.D v oboru ekonomie získal na Sydneyské univerzitě v Austrálii a magisterský titul v oboru Mezinárodní rozvojová studia na Bradfordské univerzitě ve Velké Británii. Mezi jeho výzkumné zájmy patří průmyslová politika, průmyslový rozvoj, automobilový průmysl, textilní a oděvní) průmysl a politická ekonomie v Asii a střední Evropě. Publikoval články v mnoha impaktovaných časopisech jako Review of International Political Economy, European Journal of Development Research, Canadian Journal of Development Studies, Global Networks, European Planning Studies, Eurasian Geography and Economics,  Asia Europe Journal, Journal of the Asia Pacific Economy, Asian Economic Journal, Asian Studies Review, Singapore Economic Review, and Bulletin of the Indonesian Economic Studies. Jeho kniha (spoluautorem John Thoburn), Automotive Industrialisation: Industrial Policy and Development in Southeast Asia vyšla v nakladatelství Routledge v roce 2021. Působí jako hlavní přidružený redaktor PSU Research Review (Emerald Publishing) a člen redakční rady International Journal of Development Issues (Emerald Publishing).


Ve své přednášce se zaměří na uhlíkově neutrální politiku v automobilovém průmyslu se zvláštním důrazem na Japonsko. Přednáška zhodnotí současné tržní trendy a environmentální předpisy automobilového průmyslu v hlavních zemích vyrábějících vozidla a bude se zabývat klíčovými problémy udržitelného rozvoje automobilů s důrazem na japonský automobilový průmysl.Zohledněna bude politika japonské vlády prosazující možné cesty k řešení uhlíkové neutrality podporující nejen bateriová elektrická vozidla (BEV), ale také různé typy vozidel s hnacím ústrojím, včetně hybridních elektrických vozidel, plug-in hybridních vozidel, palivových článků, akumulátorová vozidla a vozidla s vodíkovým spalovacím motorem.

Stručně řečeno, výrobci automobilů mají k dispozici různé možnosti pohonu vozidel.Důležité je, že tato politika je založena na konceptu metody Life Cycle Assessment (LCA), která počítá celkové emise CO2 celé sítě automobilového dodavatelského řetězce (od zdrojů energie, výroby materiálů, výroby dílů, výroby vozidel a procesu řízení až po recyklaci), spíše než běžně používanou metodu Tank to Wheel, která počítá emise CO2 pouze během procesu jízdy (proto jsou BEV vozidla s nulovými emisemi). Jako odvětvová strategie CN se japonský automobilový průmysl zaměřuje na vytvoření zelených sítí dodavatelského řetězce na základě LCA prostřednictvím vizualizace emisí CO2.

V současné době japonští OEM a dodavatelé vytvářejí databáze emisí CO2 pro každý komponent, které umožňují OEM vypočítat emise CO2 na vozidlo. Dodnes jsou obchodní vztahy mezi OEM a dodavateli určovány třemi faktory: kvalitou, cenou a dodáním. Brzy však budou zavedena nová kritéria pro emise CO2 na součást jako 4. obchodní faktor v japonském automobilovém průmyslu.


Fakulta filozofická

Petr Krištuf

14. 03. 2024, 11:00


03 May

FF ZČU SP319 (Sedláčkova 15, Plzeň)


Fakulta filozofická

03. 05. 2024, 10:00

31  -  25 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

31. 05. 2024, 17:00

18  -  18 May

Sedláčkova 38


Fakulta filozofická

18. 05. 2024, 10:00

29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00