Stalo se: Listopad 2018

27 Listopad
Přednáška Veřejnost Věda

NTC zve na přednášku profesora Šestáka

Fakulta strojní (V115b), Univerzitní 8


Nové technologie - Výzkumné centrum

27. 11. 2018, 17:00