Evropská partnerství: Zdroj financování i vlivu v oblasti výzkumu a inovací

17 May

17. května, 09:00

UV 115b, budova Fakulty strojní ZČU, Univerzitní 22 Plzeň

International Seminář Věda

Projektové centrum ZČU zve na další ze série seminářů, nyní s názvem Evropská partnerství: Zdroj financování i vlivu v oblasti výzkumu a inovací.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Určeno pro: všechny zájemce/kyně ze ZČU a partnerských institucí
Kontakt: Lenka Strnadová (lstrnad@kap.zcu.cz, +420 377 631 084)

Cílem dalšího ze série seminářů Projektového centra ZČU je přiblížit zúčastněným krajinu evropských partnerství a menších nástrojů doplňujících program Horizont Evropa. Zúčastnění tak získají orientaci v celém prostoru komunitárních programů EU na podporu výzkumu a inovací, vč. menších, ale z hlediska výzkumu zajímavých iniciativ, jakými jsou např. program Občané, rovnost, práv a hodnoty, Výzkumný fond pro uhlí a ocel aj. Cílem je podpořit schopnost vyhledávat a budovat příležitosti financování výzkumu ve spletité struktuře evropských partnerství a méně známých evropských programů, vedle hlavního pracovního programu, kterým je Horizont Evropa.

V rámci akce budou zúčastnění seznámeni s novým Grantovým kalendářem PC, který usnadní včasný přístup k informacím o chystaných výzvách. Představeny budou způsoby, jak efektivně využít evropských partnerství, zapojit se a ovlivňovat jejich činnost a získávat klíčové informace o grantových příležitostech, které nabízejí. Součástí semináře bude tradičně i představení nejdůležitějších novinek z oblasti programu Horizont Evropa a aktualizovaného Průvodce ZČU projektovou žádostí Horizont Evropa.

Registrujte se nejpozději do pondělí 15. 5. 2023 prostřednictvím registračního formuláře.

Program akce naleznete níže.


Akce je podpořena z projektu Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI.

Galerie


Projektové centrum

Lucie Benešová

17. 05. 2023, 09:00


30  -  01 August - September

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň


Fakulta pedagogická

30. 08. 2024, 12:00

28  -  21 June - July

Galerie GAFA, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

28. 06. 2024, 10:00

26 June

Nádvoří Fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2024, 14:30

08  -  12 July

Plzeň (Univerzitní 22) , Cheb (Hradební 22)


Fakulta ekonomická

08. 07. 2024

03  -  25 June

Galerie GAFA, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2024, 18:00