Komunikace, interpretace, identita

23 November

23. listopadu, 14:00

Zelená posluchárna (nová budova UNIMEC, alej Svobody 76, Plzeň)

Konference Přednáška Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou Fakultní nemocnice Plzeň organizuje cyklus přednášek „Architektura, design a duševní zdraví“ na téma: „Komunikace, interpretace, identita“.

14:00
Úvodní slovo | Jana Potiron, proděkanka pro tvůrčí činnost na FDU 


14:10 – 14:30
Přednáška | User Experience a jeho role v procesu designových projektů

Během této přednášky studenti získají hlubší vhled do konceptu user experience, jeho významu a vlivu na vývoj produktů a služeb. Tyto metody a postupy využívané v user experience designu lze integrovat do designových projektů. Posluchači budou mít možnost diskutovat o praktických příkladech a získat cenné znalosti pro studium, praxi i pro doktorskou práci v oblasti designu.

Dominika Potužáková, multidisciplinární designérka se zaměřením na výzkum v oblasti veřejného prostoru a fyzických produktů


14:30 – 14:50
Přednáška | Jak komunikace ovlivňuje naše vnímání světa a jak může design formovat způsob, jakým komunikujeme?

V přednášce se pokusíme nahlédnout do komplexního světa komunikace, ve kterém se prolínají design, umění a jejich dopad na každodenní život. Přednáška se zaměří na komunikaci jako na klíčový prvek lidské interakce. Autorská tvorba nám umožní prozkoumat různé aspekty komunikace na různých úrovních.

David Sivý, designér pohybující se na hranici experimentálního designu a umění


14:50 – 15:10
Přednáška | Na hranicích těla

Příspěvek je veden z pozice rozpracované doktorandské práce na FDULS, kde je toto studium pojímáno jako Art- Based Research. Skrze obecnou otázku: jaká je výchozí pozice umělce v individualizované společnosti, se dostává ke konkrétní problematice projektu Na hranicích těla. Příkladové studie uměleckého procesu nastíní vytváření metodiky pro zaznamenávání proměn zdravotního stavu se zaměřením na kůži.

Andrea Uhliarová, absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara se své výtvarné činnosti věnuje otázce tělesnosti, kterou chápe jako čím dál naléhavější vůči virtuálnímu světu 


15:10 – 15:25
Přednáška | Trendové barvy nejsou náhoda

Proč je některá barva anebo barevné kombinace v určité době atraktivní a žádaná? Kdo o tom rozhoduje, kdo trendové barvy vybírá? Jde o konkrétní odstíny nebo jen obecně danou barevnost? A jak na nás tyto barvy působí? Jde o módní diktát nebo je to celé jinak? A jaké jsou právě trendové barvy? To vše i něco navíc se dozvíte v přednášce "Trendové barvy nejsou náhoda"

Iva Bastlová, designérka, vydavatelka B2B magazínu Interiéry a organizátorka konference Interiéry, lektorka a trend specialistka


15:25 – 15:40
Přednáška | Interiér jako výraz naší identity

Náš domov je považován za silný zdroj osobní identity. Každý předmět, který se v něm nachází, hovoří o naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Vyzdvihuje důležité životní momenty, prezentuje naše hodnoty i psychické rozpoložení.

Kristina Zejkanová, produktová designérka, která se zabývá fenomény současné společnosti jako je konzumerismus, potřeba sebeprezentace či vliv sociálních médií na design

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

23. 11. 2023, 14:00


27  -  01 June - September

Malá výstavní síň Hospitium, Mariánský Týnec 1, Kralovice


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 06. 2024, 18:00

30  -  01 August - September

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň


Fakulta pedagogická

30. 08. 2024, 12:00

23  -  18 July - August

Galerie GAFA, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 07. 2024, 18:00

13 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

13. 06. 2024, 08:30

19  -  01 June - September

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19. 06. 2024, 17:00