Konference Education, Art, Digital technology in teaching

06  -  07 May

6. května, 09:00 - 7. května, 16:00

Semlerova rezidence

Hosté Konference Zaměstnanci

Součástí konference bude také autorský koncert s podtitulkem "Jan Vičar 75"

Určeno pro: zaměstnanci, studující

Katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU zve akademickou obec na 2. česko-brazilskou konferenci Education, Art, Digital Technology in Teaching. Konference proběhne ve dnech 6. a 7. května 2024 v historické Semlerově rezidenci.

Tato konference představuje unikátní setkání odborníků a pedagogů z oblasti vzdělání, umění a digitální technologie, kteří se budou zabývat inovativními přístupy k výuce a využitím moderních technologií ve vzdělávání. Přivítáme hosty z Brazílie, Polska, Maďarska, Slovenska i z České republiky, kteří představí své vize a praktické zkušenosti v této oblasti.

Součástí konference bude také autorský koncert "Jan Vičar 75", který se uskuteční v aule Fakulta pedagogické ZČU v ulici Veleslavínova. Na tomto koncertě zazní skladby pedagoga KHK, významného českého skladatele, muzikologa a pedagoga, profesora Jana Vičara. Tento koncert bude příležitostí k oslavě jeho významného životního jubilea a k připomenutí jeho významného přínosu v oblasti hudby a vzdělání. V této souvislosti bude slavnostně uvedeno do provozu nové koncertní křídlo Seiler. 

Fakulta pedagogická

Bc. Michal Švec

06. 05. 2024, 09:00


14 May

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

14. 05. 2024, 19:00

31  -  25 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

31. 05. 2024, 17:00

08  -  12 July

Plzeň (Univerzitní 22) , Cheb (Hradební 22)


Fakulta ekonomická

08. 07. 2024