Letní škola Homo economicus - Plzeň i Cheb

08  -  12 July

8. července - 12. července

Plzeň (Univerzitní 22) , Cheb (Hradební 22)

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická pořádá další ročník tradiční letní školy. Jejím tématem je Ekonomické dobrodružství: Od nováčků až k expertům.

Určeno pro: žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií ve věku 7 – 15 let. Účastníci budou rozděleni do skupin podle věku.
Kontakt: Zuzana Marie Hladká, Romana Kočvarová (e-mail: lsfek@fek.zcu.cz; tel.: 377 633 025)
Více informací na https://www.lsfek.zcu.cz/

Program bude probíhat každý den od 8:00 hod do 16:00 hod v prostorách Fakulty ekonomické v Plzni a také i v Chebu.

Uzávěrka přihlášek je 28. června 2024.

Letos si účastníci vyzkouší, jaké je to studovat na ekonomické fakultě, naučí se kriticky zhodnotit, zda jsou jim předkládané informace relevantní, naučí se rozpoznat dezinformace a zamyslet se nad tím, jak je jejich rozhodování v ekonomických otázkách každodenního života ovlivňováno manipulativním chováním druhých stran. Každý z pěti dní představuje jeden ročník studia a v pátek odpoledne vše končí promocí mladých účastníků za přítomnosti rodinných příslušníků.

Znalosti a dovednosti všichni získají hravou interaktivní formou workshopů, diskuzních přednášek, tematických her včetně aktivit ve venkovním prostoru a vhodnou tematickou exkurzí. Po absolvování uvedeného programu budou schopni posoudit vliv předkládaných informací a nenechají se vmanipulovat do rozhodnutí a situací, které mohou mít neblahé následky.

Galerie


Fakulta ekonomická

Olga Martinčíková Sojková

08. 07. 2024


18  -  18 May

Sedláčkova 38


Fakulta filozofická

18. 05. 2024, 10:00

13 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

13. 06. 2024, 08:30

30  -  01 August - September

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň


Fakulta pedagogická

30. 08. 2024, 12:00

15 May

Atletický stadion města Plzně


Celouniverzitní

15. 05. 2024, 14:00

08  -  19 July

kampus ZČU, Univerzitní ul.


Ústav jazykové přípravy

08. 07. 2024