Nejprve si poradili s Matematickou olympiádou, potom se setkali na FAV

Soutěž Úspěchy Veřejnost

Řešitelé a řešitelky krajského kola matematické olympiády si tradičně převzali ocenění na Fakultě aplikovaných věd (FAV).

Matematická olympiáda, nejstarší předmětová soutěž, má za sebou 73. ročník. Fakulta aplikovaných věd ZČU každoročně hostí její úspěšné řešitele a řešitelky, kteří se umístí na prvních šesti místech a právě v jejím sídle přebírají diplomy a ceny od zástupců univerzity a dalších významných osobností. Letos tomu nebylo jinak.

V pěti soutěžních kategoriích byli nejúspěšnější:

  • Kategorie Z9: sdílené první místo obsadili Valentin Koshan, Gymnázium J. Vrchlického Klatovy, a Daniel Osoba, Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí
  • Kategorie P:  Šimon Stehlík, Masarykovo gymnázium, Plzeň
  • Kategorie C:  Jan Dubišár, Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí
  • Kategorie B:  Jakub Toupal, Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí
  • Kategorie A:  Miroslav Holeček, Masarykovo gymnázium, Plzeň

Letošního slavnostního vyhlášení se z vedení FAV zúčastnili kromě zástupců kateder také děkan fakulty Miloš Železný a proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Libor Váša. K přítomným dále promluvili prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium Jiří Hammerbauer a předsedkyně krajské komise Matematické olympiády Naďa Kubešová. Příležitost poznat úspěšné řešitele krajského kola si nenechali ujít ani mnozí členové akademické obce a Jednoty českých matematiků a fyziků v čele s předsedou její plzeňské pobočky Tomášem Kaiserem. Podporu celé soutěži, a hlavně vítězům, přišla vyjádřit také zástupkyně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Ludmila Novotná.

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme těm, kteří se podíleli na organizaci krajského kola matematické olympiády. Kromě nich patří dík především vyučujícím, kteří je k matematice vedou a připravují, pedagogům z katedry matematiky, kteří pro ně připravují odborné přednášky, a v neposlední řadě jejich rodičům.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Světlana Tomiczková

14. 05. 2024