Přednáška na téma Školka na míru?

09 April

9. dubna, 14:15

TechTower, Koterovská 2827/152, Plzeň

Další vzdělávání Přednáška Studující

Přijměte pozvání na přednášku o specifikách designování školek a dětského mobiliáře a celé problematiky pedagogiky pro děti, kterou povede vyučující ateliéru Produktový design na Sutnarce Kateřina Klímová. Přednášku pořádá Studio Rešl & Kamas.

Vstup: volný
Více informací na https://www.reslkamas.com/

Přednáška stručně naznačí současnou společenskou poptávku po předškolním vzdělávání a s ní související pedagogické principy.

Z pohledu designu nábytku a interiéru se bude dále zabývat tím, kterak se otiskují do materiálního prostředí dítěte a jak vypadá aktuální katalogová nabídka školkového vybavení. Zmíní důležité aspekty a normy, které při navrhování pro děti nelze opomenout a ukáže příklady realizací, jejichž autoři se s nimi inovativně vypořádali.


MgA. Kateřina Klímová žije s rodinou v Plzni, kde také působí jako asistentka v ateliéru Produktového designu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. V reakci na snoubení studentské a rodičovské role se začala věnovat navrhování produktů a prostředí pro děti i jeho výzkumu. S tématem absolvovala magisterské studium designu na ČVUT, obor Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM a získala ocenění v soutěži Best in Design. Na UMPRUM studuje doktorské studium, do něhož se přihlásila s tématem navazujícím na předchozí zkušenosti. Cílem projektu je navrhnout kolekci školního mobiliáře pro státní základní školy, který by reflektoval aktualizaci pedagogických postupů i technických inovací a zohlednil proměnu společenských požadavků na vzdělání. Vedle konkrétních objektů chce vytvořit také manuál pro vybavení třídy, která by obstála také v následujících desetiletích jako prostor otevřený změnám.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

09. 04. 2024, 14:15


29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00

01  -  26 May

Galerii Hollar - Smetanovo nábřeží 6, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 05. 2024, 17:00

14 May

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

14. 05. 2024, 19:00

31  -  25 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

31. 05. 2024, 17:00

03  -  25 June

Galerie GAFA, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2024, 18:00