Průmyslová rada Fakulty strojní ocenila přípravu nového studijního programu

Spolupráce Studium Veřejnost

Zástupci spolupracujících podniků uvítali plán na rozšíření nabídky studia o bakalářský program Enviromentální inženýrství a doporučili zaměřit se již nyní na jeho propagaci na středních školách.

Moderní trendy konstruování s ohledem na udržitelnost, recyklaci, využívání ekomateriálů v technologii výroby a zpracování produktů, ale například i související znalosti z oblasti energetiky a managementu. Takový je chystaný profil absolventa programu Enviromentální inženýrství, který Fakulta strojní plánuje nabízet od akademického roku 2026/27 s finanční podporou Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol. Děkan fakulty Vladimír Duchek ho představil 28. března na letošním prvním zasedání Průmyslové rady Fakulty strojní, kterou tvoří zástupci partnerských podniků a schází se dvakrát ročně.

Přítomní se shodli na tom, že připravovaný bakalářský program je značně perspektivní a má potenciál oslovit i jiné zájemce o studium, než na které se fakulta doposud zaměřovala. „Naší ambicí je připravit alternativu pro studenty, které zajímá technické vzdělání se zaměřením na environmentální problémy. Půjde o program orientovaný především na témata kvality a tvorby životního prostředí,“ vysvětlil děkan Duchek, který dále představil strategické cíle fakulty pro letošní rok. Podpořit zájem o studium by měla mimo jiné akreditace programů ve spolupráci s fakultami ekonomickou a elektrotechnickou. Fakulta strojní se tak bude například podílet na výuce studijního programu Management and Digital Technology, který chystá Fakulta ekonomické pro své pracoviště v Chebu v Karlovarském kraji. Profesní studijní program vyučovaný v angličtině vznikl ve spolupráci s univerzitou OTH Amberg-Weiden na základě potřeb zaměstnavatelů. 

Proděkan Jan Řehoř přiblížil členům rady zapojení výzkumného centra RTI do výroby speciálních monitorovacích pastí na sršeň asijskou. Zástupkyně Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA) Martina Robotková seznámila přítomné se současnou situací absolventů středních škol vzhledem k technickému vzdělávání na vysokých školách.

Galerie


Fakulta strojní

Kamila Kolářová

03. 04. 2024