Ředitel Czech-American TV John Honner představil aktuální možnosti spolupráce

Hosté Seminář Spolupráce

V pátek 1. prosince navštívil po delší době Západočeskou univerzitu John Honner, ředitel Czech-American TV. Již řadu let spolupracuje s fakultami a pracovišti ZČU na podpoře projektu, jehož hlavním posláním je prezentovat české kulturní a historické dědictví v USA.

Za tuto aktivitu si John Honner vysloužil v České republice řadu prestižních ocenění. Fakulta ekonomická pravidelně zapojuje své studující do činnosti Czech-American TV. Aktuálně se věnují tématu fundraisingu a komunikace na sociálních sítích, a to prostřednictvím semestrálních a bakalářských prací. Do budoucna se fakulta chystá nabízet i dílčí projektová témata pro skupiny studujících.

John Honner se nejprve setkal s několika pracovnicemi a pracovníky Fakulty ekonomické a probral další možnosti spolupráce. Následně navštívil přednášku z předmětu Marketingové řízení podniku a vysvětlil studujícím specifika marketing managementu neziskových organizací v Americe. Přednášky se zúčastnili také vybraní studující z Fakulty strojní. Po úvodní části byl prostor rovněž na dotazy, které často souvisely i s osobou a životními zkušenostmi Johna Honnera.

Galerie


Fakulta ekonomická

Dita Hommerová

06. 12. 2023