Sára Hohlová: Jizera

23  -  05 April - May

23. dubna - 5. května

(A)VOID CAFÉ, Náplavka u Jiráskova mostu, Praha

Studující Veřejnost Výstava

V pražské (A)VOID GALLERY až do 5. května vystavuje svoji diplomovou práci Sára Hohlová, studentka ateliéru Interaktivní design na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Vstup: Otevřeno denně: 20:15 - 23:00
Určeno pro: studující, zaměstnanci, veřejnost

Vydejte se na osobitý záznam z pěší poutě podél toku řeky Jizery až k ústí Labe! Objevení přírody a historie ukáže autentické umělecké dílo s názvem Jizera Sáry Hohlové v rámci interaktivní instalace v pražské (A)VOID Gallery na náplavce.
Projekt Jizera představuje tři tematické linie – od pramene a přírody kolem toku, přes lokální historii a folklor až po postindustriální krajiny s výraznými zásahy člověka, které jsou prezentovány v interaktivní instalaci včetně imerzivní třístěnné projekce a zvukového ambientního doprovodu od Aitchera Clarka.

Sára Hohlová je studentkou 3. ročníku navazujícího magisterského studia ateliéru Interaktivní design. Do své tvorby zapojuje širokou škálu současných technologií od tradičních až po moderní. Pracuje s 3D skenováním, animací, interaktivním využitím senzorů, grafickým designem, tvorbou objektů z pryskyřice a 3D tiskem.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

23. 04. 2024


13 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

13. 06. 2024, 08:30

08  -  12 July

Plzeň (Univerzitní 22) , Cheb (Hradební 22)


Fakulta ekonomická

08. 07. 2024

02  -  29 May

Galerie GAFA, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

02. 05. 2024, 10:00