Setkání českých univerzit zapojených do evropských aliancí. ZČU v Brně prezentovala alianci EUPeace

EUPeace International Spolupráce

Devět českých univerzit zapojených do aliancí Evropských univerzit si na setkání v Brně vyměnilo zkušenosti. Řeč byla o aktuálních tématech v oblasti unijního vzdělávání a o společných výzvách, kterým jednotlivé aliance čelí.

Jak dosáhnout 50% mobility mezi studujícími a vyučujícími? Jak mohou evropské univerzitní aliance spolupracovat na výzkumu? A jak zapojit do vedení i samotné studující? Tyto otázky si v polovině června položili zástupci devíti českých univerzit a vysokých škol, které jsou součástí několika evropských aliancí. Na dvoudenním setkání v Brně, které uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu CZELO, sdíleli postřehy zástupci z Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykovy univerzity v BrněOstravské univerzity, Slezské univerzity v Opavě, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Vysokého učení technického v Brně a v neposlední řadě i ze Západočeské univerzity v Plzni. 

První den byly na programu společné workshopy. Zástupci univerzit se dozvěděli více o právní subjektivitě univerzitních aliancí, jejich globálních rozměrech a o možnostech spolupráce i mimo EU. Workshopy byly vedené v češtině i angličtině a součástí velké diskuze u kulatého stolu byli i odborníci z oblasti školství z Národního akreditačního úřadu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Druhý den pak účastníci zahájili společným workshopem, který vedli zástupci z univerzitní aliance Karlovy univerzity 4EU+. Ti představili jejich osvědčený program Joint Degree„I tady se Západočeská univerzita v Plzni a její aliance EUPeace mohou inspirovat, protože vytvoření sdílených programů a titulů je ambicí i naší loni založené aliance," říká Jana Ovsjanniková z International Office ZČU.

I Jana Ovsjanniková se na plénu dostala ke slovu, aby odprezentovala zkušenosti a aktuální výzvy aliance EUPeace, ke kterým patřilo ustanovení pracovní skupiny WP4 napříč aliancí, zřízení Mobilitního portálu nebo plánování podoby Digitálního kampusu. Právě ZČU je v alianci EUPeace lídrem pracovního balíčku WP4 - Facilitating mobility, kde má na starosti výjezdy studujících a vyučujících.

Už nyní mají univerzity v plánu potkat se znovu – a to na konferenci CZEDUCON, která se koná v listopadu v Praze.


České univerzity a vysoké školy zapojené do evropských univerzitních aliancí:
České vysoké učení technické v Praze - EuroTeQ
Masarykova univerzita Brno - EDUC
Ostravská univerzita - NEOLAiA
Slezská univerzita v Opavě - STARS EU
Univerzita Karlova - 4EU+
Univerzita Palackého v Olomouci - Aurora
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - U!REKA
Vysoké učení technické v Brně - EULiST
Západočeská univerzita v Plzni - EUPeace

Galerie


Zdroj fotografie: LinkedIn CZELO

Zdroj fotografie: LinkedIn CZELO

Zdroj fotografie: LinkedIn CZELO

Celouniverzitní

Jana Ovsjanniková, Andrea Čandová

01. 07. 2024