Urban Post-COVID Recovery - in the Search for a Response Model

06  -  07 May

6. května - 7. května

online

Konference Spolupráce Zaměstnanci

Pozvánka na akci Urban Post-COVID Recovery - in the Search for a Response Model, která se bude konat 6. - 7. května 2024 online.

Vstup: po registraci
Kontakt: postcovidrecovery@uwr.edu.pl

'Urban Post-COVID Recovery - in the Search for a Response Model' je akce pořádaná v rámci mezinárodního výzkumného projektu 'Urban Post-COVID Recovery in the V4 Countries' realizovaného na Institutu politologie Vratislavské univerzity za finanční podpory International Visegrad Fund (Strategic Grant). 

Akce je skvělou příležitostí k prezentaci a diskusi o výsledcích vědeckého výzkumu i k výměně názorů a zkušeností v oblasti obnovy měst po covidové pandemii. Účastníky akce budou zástupci akademické obce (výzkumní pracovníci, studenti, doktorandi) i odborníci z praxe, kteří se zaměřují na problematiku fungování měst z hlediska výzev a hrozeb po pandemii.

Chcete-li se zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku do 21. dubna 2024.
Více informací najdete na webu projektu a Facebooku.


Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z podpory International Visegrad Fund. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Fakulta filozofická

Natálie Tengler

06. 05. 2024


22 May

online


Univerzitní knihovna

22. 05. 2024, 09:00

08  -  12 July

Plzeň (Univerzitní 22) , Cheb (Hradební 22)


Fakulta ekonomická

08. 07. 2024

04  -  06 September

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň, přednáškový sál US 217 a US 207 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

04. 09. 2024, 09:00

15  -  07 May - June

Moving Station, Koperníkova 56, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 05. 2024