Výstava Bedřich Kocman - Kamenice

02  -  19 April

2. dubna, 18:00 - 19. dubna, 18:00

Galerie malíře Václava Brožíka v Třemošné, otevřeno v pracovní dny od 15 do 18 hod.

Veřejnost Výstava

Přijměte pozvání do Galerie malíře Václava Brožíka v Třemošné, kde bude v úterý 2. dubna v 18 hodin otevřena výstava pedagoga Sutnarky Bedřicha Kocmana. Úvodní slovo pronese proděkanka fakulty Andrea Sloupová.

Určeno pro: veřejnost

Kámen není pro Bedřicha Kocmana jen specifický nástroj litografického umění opracovaný do desky matrice, jejímž prostřednictvím přenáší své kompozice na plátno či papír, ale i sběratelský předmět, odrážející profesní zájem i osobní zaujetí a zároveň poskytující uměleckou inspiraci. Kameny různého původu i tvarů nachází v opuštěných lomech, v korytech potoků a na polích ve svém bezprostředním či vzdálenějším okolí i v odlehlých lokalitách. Nechybí mezi nimi ani vápenec z bavorského Solnhofenu, užívaný pro své jedinečné vlastnosti právě litografy.

Část své KAMENICE přenesl do Třemošné – nejen samotný přírodní materiál, ale především kamenotisky, vrstvené z několika matric. Hledá v nich vztahy mezi linií a plochou, světlem a stínem, stejně jako barevná či tonální východiska, jejichž pomocí dosahuje v posledním, monochromním soboru bohaté výrazové škály od plošných kompozic po zdánlivě reliéfní útvary.

Andrea Sloupová, FDULS

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Kodýtková

02. 04. 2024, 18:00


29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00

12 September

zámek Tachov


Celouniverzitní

12. 09. 2024, 08:30

02  -  29 May

Galerie GAFA, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

02. 05. 2024, 10:00

08  -  19 July

kampus ZČU, Univerzitní ul.


Ústav jazykové přípravy

08. 07. 2024

14 May

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

14. 05. 2024, 19:00