Výstava Crazy Vehicles

15  -  29 May - June

15. května, 18:00 - 29. června, 15:00

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň

Studující Veřejnost Výstava

Tvůrci výstavy, představující práce vzniklé v ateliéru Průmyslového designu, se ponořili do světa pokusů a omylů, aby přinesli do života vozidla, která nejen že reagují na aktuální společenské a kulturní trendy, ale také je posouvají dál za pomoci moderních technologií a inovativního myšlení.

Vstup: volný
Určeno pro: studující, zaměstnanci, veřejnost
Více informací na https://www.instagram.com/fduls_plzen_design/

Crazy Vehicles představují inspirativní mix umění, designu a konstrukce, který vtahuje diváka do světa, kde se hranice mezi realitou a fantazií stírají. Jsou to díla, která baví, ale také nutí přemýšlet o budoucnosti pohybu a designu.

Ateliér Průmyslový design učí navrhovat kvalitní produkty, design je zde chápán jako vynalézání. Ze všech ateliérů Sutnarky nejvíce kombinuje umělecké dovednosti a technické znalosti. To se odráží v zadávaných úkolech i studovaných předmětech, na kterých se podílejí i technické fakulty univerzity, což je patrné například v projektu DESING+. Při navrhování nových produktů kladou vyučující důraz na obecnou proveditelnost, respektování fyziky, technických parametrů a etiky. Ateliér se výrazně zapojuje do mezinárodních projektů, pracuje v mezioborových týmech a pravidelně řeší zadání ve spolupráci s firmami. Při výuce je kladen důraz na testování navržených řešení jako klíčového nástroje ve výukovém procesu. Studující mají mnoho příležitostí jak vyzkoušet své koncepty – ať se jedná o prezentace, skici, virtuální nebo fyzické modely. Tato praxe přináší mnoho výhod, včetně možnosti získávání realistické zpětné vazby.

Na výstavě jsou k vidění práce těchto studentů a studentek: Adam Horký / Barbora Fantová / Filip Špaček / Hynek Schreiber / Ilja Skyban / Milan Topič / Radim Urban / Štěpán Varvařovský / Vojtěch Kanta / Vojtěch Kaňka / Iryna Zenchyk / Yahm Hania / Tommer Neumann / Radka Krajíčková / Václav Svítil / Robin Mazánek / Vojtěch Beznoska / Tomáš Koblížek / Yuliya Sevostyanova / Filip Žitník / Klára Petrová / Daniel Machula / Ondřej Adamec / Bao Quoc Tran / Tomáš Cibulka / Jonáš Jagerčík / Anton Smirnov / Vít Gabriel /

Autoři výstavy a textů: Jan Korabečný / Štěpán Soutner

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

15. 05. 2024, 18:00


04  -  06 September

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň, přednáškový sál US 217 a US 207 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

04. 09. 2024, 09:00

08  -  19 July

kampus ZČU, Univerzitní ul.


Ústav jazykové přípravy

08. 07. 2024

08  -  12 July

Plzeň (Univerzitní 22) , Cheb (Hradební 22)


Fakulta ekonomická

08. 07. 2024

25  -  28 June

Hotel Trend, Kovářská 13a, 301 00 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd

25. 06. 2024, 09:00