Začal druhý pilotní kurz projektu MUPIC

Spolupráce Studium Studující

V pátek 2. října začal druhý pilotní kurz projektu Erasmus+ KA203 MUPIC Multidisciplinary Projects in an International Context (Multidisciplinární projekty v mezinárodním kontextu). Projekt opět spojí studenty z Fakulty strojní a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity, belgické University of Mons, finské University of Applied Sciences a španělské Florida Universitària.

Po úspěšném, virtuálně zakončeném prvním pilotním mezinárodním interdisciplinárním kurzu MUPIC, který se v květnu 2020 nemohl konat v prezenční formě na Západočeské univerzitě v Plzni, se dalších devatenáct studentů z České republiky a ze zahraničí mělo sejít v září na belgické univerzitě v Mons. Osobní setkání se přes veškerá přání projektového týmu MUPIC realizovat nemůže, proto se takzvaný „kick-off” neboli „výkop” druhého pilotního kurzu MUPIC přesunul do virtuálního prostředí, kde se uskuteční od 2. do 9. října 2020.

Do druhého pilotního kurzu MUPIC 2020 se zapojilo pět finských, pět španělských a pět belgických studentů a čtyři studenti čeští.

Studenti Fakulty strojní a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity, belgické University of Mons, finské University of Applied Sciences a španělské Florida Universitària během následujícího týdne začnou spolupracovat ve čtyřech mezinárodních multidisciplinárních týmech. Následujících sedm měsíců budou pracovat na zadáních od společností Desimone a Vesuvius. Jaký bude jejich úkol? Najít inovativní a neotřelá řešení.

Projekt MUPIC s číslem 2018-1-CZ01-KA203-048151 financuje program ERASMUS+. Jeho cílem je prostřednictvím inovativních on-line metod rozvinout odborné a obecné kompetence studentů, kteří jsou rozděleni do týmů napříč univerzitami i obory a řeší témata zadaná průmyslovými partnery. Jsou to studenti strojírenství, designu, marketingu a projektového řízení.

Při spolupráci studenti uplatní odborné znalosti a dovednosti a něco také získají. „Především dojde k rozvoji jejich schopnosti pracovat v dynamickém mezinárodním a multikulturním prostředí pracovního týmu řízeném v souladu s nejnovějšími trendy projektového managementu. Studenti se tak zdokonalí v komunikaci v anglickém jazyce, získají nebo si zlepší své interkulturní kompetence, naučí se on-line spolupráci ve virtuálním týmu, plánování činností, řešení konfliktních situací, budování důvěry mezi partnery a rozvinou svoji flexibilitu, sebemotivaci a schopnost vést pracovní skupinu,“ dodává koordinátorka projektu Jana Čepičková.

Ústav jazykové přípravy

Jana Čepičková

05. 10. 2020