Ze Sutnarky na Nový Zéland a zpět

International Spolupráce Úspěchy

Kristýna Nejedlá Bujárková, studentka magisterského programu na Malířském studiu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, se stala čtvrtou rezidentkou programu Gottfried Lindauer Artist in Residence. Rezidence se koná každé dva roky ve Woodville (Nový Zéland).

Gottfried Lindauer (1839–1926), plzeňský rodák, který je dnes považován za novozélandského malíře českého původu, právě ve Woodville strávil část svého aktivního uměleckého života a je zde také pochován. Jeho cesta na Nový Zéland se stala základem pro rezidence, které pro studenty a studentky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zajišťuje Gottfried Lindauer Studio, pod záštitou organizace Woodville Art and History.

Čtvrtou rezidentkou programu, který probíhá každé dva roky, se letos stala Kristýna Nejedlá Bujárková, studentka magisterského programu v ateliéru Malba.Rezidence na Novém Zélandu pro mě byla jedinečnou příležitostí nejen k rozšíření uměleckých obzorů, ale také k pochopení místní kultury a přírody. Být součástí této komunity po dobu deseti týdnů mi umožnilo nejen plně se soustředit na svoji práci, ale také navázat blízké vztahy s lidmi, kteří mi pomohli lépe pochopit pravou podstatu Nového Zélandu,“ hodnotí svůj pobyt Kristýna.

O rezidenty se ve Woodville starají manželé McIntyrovi, kteří stojí za vznikem programu, a kromě zázemí zajišťují rezidentům také první kontakt s místní komunitou.  Právě úzký kontakt s místními je jedním z výrazných benefitů celé rezidence. „Mnoho místních obyvatel mě vzalo na výlety po okolí, přičemž jejich výklad a sdílené příběhy přidaly mému pohledu na dané místo další rozměr. Bylo pro mě fascinující vidět, jak mnoho věcí má spirituální symboliku a jak hluboce zakořeněna je kultura v souladu sí rozměr. Bylo pro mě fascinující vidět, jak mnoho věcí má spirituální symboliku a jak hluboce zakořeněna je kultura v souladu s přírodou,“ vzpomíná Kristýna na svůj pobyt. Pravidelné návštěvy místních v jejím ateliéru a dlouhé rozhovory o malbách, na kterých pracovala, hodnotí jako inspirující a podnětné pro umělce i pozorovatele. Přítomnost umělce v tak malé komunitě jako je Woodville (cca 1400 obyvatel) působí mimo jiné jako tmelící prvek, což je dalším přínosem celého programu.

Krystýnin pobyt se uskutečnil od 19. února do 26. dubna letošního roku a byl zakončen výstavou v místní Rinitawa Art and History Galleries. Během dvouměsíční intenzivní práce vzniklo 12 obrazů, jejichž inspirací se stalo tvarosloví místních přírodnin. Na jejích malbách se nejčastěji objevuje mušle paua, která souzní s tématem Kristýniny diplomové práce – Příroda a intimita: „Jedním z vrcholů mého pobytu bylo vystavení finální podoby mého projektu v galerii Rinitawa Art and History ve Woodville. Tato možnost prezentovat svoji práci místnímu publiku byla pro mě velkým oceněním a zároveň příležitostí ukázat, jakým způsobem mohu svou tvorbu propojit s místní kulturou a prostředím. Vernisáž mé výstavy byla skvělou příležitostí pro setkání s místními novináři, a tak mé dílo získalo i širší mediální pozornost,“ říká Kristýna.

Malby Kristýny Nejedlé Bujárkové budou také součástí výstavy v Galerii Inkubátor, která představí práce studentů FDULS, kteří vyjeli na zahraniční stáže – výstava se uskuteční na přelomu listopadu a prosince 2024.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Monika Bechná

29. 05. 2024