Děti si již pošesté vyzkoušely studium ekonomie na vysoké škole

Druhý prázdninový týden zaplnili učebny ekonomické fakulty žáci základních a středních škol, aby si na jeden týden vyzkoušeli radosti a strasti vysokoškoláka. Letošního 6. ročníku letní školy fakulty ekonomické HOMO ECONOMICUS, který se konal v týdnu od 10. do 14. července, se zúčastnilo 18 dětí ve věku od 8 do 17 let.
Hlavním smyslem této letní školy je seznámit účastníky kurzu populárně naučnou formou s vybranými poznatky z ekonomie a souvisejících vědních disciplín. Letošní ročník byl spojen s dobou baroka a navazoval na aktivity Plzeňského kraje a jeho projekt Západočeské baroko. Každý den prošli studenti jedním z pěti ročníků studia, absolvovali interaktivní přednášky i vědecké hry (například na téma „Cestování za barokem“ nebo „Barokní gastronomie“).
Letošní zájem o školu byl velký a zájemci byli velmi různorodí, proto byly dětem nabídnuty dvě úrovně studia podle věku posluchače tak, aby si na své přišel každý účastník“, konstatuje Pavla Říhová, hlavní koordinátorka letní školy. Jeden den byl též věnován návštěvě Muzea loutek a Muzea strašidel, kde účastníci plnili týmové úkoly. Poslední den účastníci školy složili, jako správní absolventi, závěrečné zkoušky, při nichž velmi zajímavě prezentovali své podnikatelské záměry a ukázali znalosti z finanční gramotnosti. Celé pomyslné studium bylo zakončeno slavnostním ceremoniálem, kdy absolventi HOMO ECONOMICUS získali za účasti rodičů certifikát o úspěšném absolvování kurzu z rukou Jiřího Vacka, proděkana pro projektovou činnost a rozvoj.
Letní škola se uskutečnila za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2017.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová

19.07.17


Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán


Fakulta pedagogická

45

19.10.18


Vydavatelství Západočeské univerzity zve na Plzeňský knižní trh


Univerzitní knihovna

23

11.10.18


Unikátní festival vzdělávání a práce se blíží


Celouniverzitní

0

23.10.18