Ministr školství Stanislav Štech navštívil pedagogickou fakultu

V úterý 12. prosince navštívil Fakultu pedagogickou ZČU v Plzni ministr školství a profesor Univerzity Karlovy v Praze Stanislav Štech. Pro studenty zde vedl seminář realizovaný v rámci projektu Cesty k inkluzi. 
Téma semináře připraveného společně s katedrou psychologie a katedrou pedagogiky bylo věnováno inkluzivnímu vzdělávání z psychologického hlediska. Při této příležitosti se s dosavadním ministrem školství setkali kromě odborníků z obou kateder také zástupci vedení fakulty a univerzity.

Galerie


Fakulta pedagogická

Josef Slowík

13.12.17


Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl


Fakulta strojní

654

20.06.18


Zástupci čínské Jinan University a ZČU jednali o možnostech spolupráce


Celouniverzitní

73

24.06.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

86

17.07.18