Fakulta strojní posiluje spolupráci se středními školami

S deseti středními školami z Plzeňského, Karlovarského i Jihočeského kraje uzavřela partnerství Fakulta strojní (FST) Západočeské univerzity, v blízké době přibudou ještě další dvě. Společným cílem je zlepšovat vzdělanost mladých lidí v technických oborech. 
Smlouvy deklarující společný záměr spolupracovat při zkvalitnění odborného vzdělávání žáků středních škol podepsali ve čtvrtek 8. března při jednání Průmyslové rady Fakulty strojní děkan Milan Edl a ředitelé devíti středních škol. Jsou jimi SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň, SPŠ Klatovy, VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň, Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám., Gymnázium a SOŠ Plasy, SPŠ dopravní Plzeň, VOŠ a SPŠ automobilní a technická České Budějovice, SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín, VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice. Podpisu smluv byla přítomna také náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová. Mezi spolupracují školy patří také Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, jejíž ředitel Pavel Janus spolupráci s Fakultou strojní stvrdil podpisem už o několik dní dříve, 1. března. V blízké době se ke spolupráci s FST smluvně zaváží také SPŠ strojní a elektrotechnická České Budějovice a SPŠ a VOŠ Chomutov.

Společným cílem všech zúčastněných škol je zlepšovat vzdělanost mladé generace v technických oborech. Smluvní strany se proto dohodly spolupracovat při zkvalitnění odborného vzdělávání žáků středních škol, a to v oblasti teoretické i praktické výuky technických oborů. Součástí smluv je také vzájemná prezentace smluvních stran za účelem získávat studenty a udržet je v regionu.  

"Se středními školami jsme samozřejmě spolupracovali už dříve, nyní se ale naše partnerství rozšiřuje a mělo by být ještě intenzivnější," vysvětluje děkan strojní fakulty Milan Edl s tím, že fakulta a daná střední škola se budou přímo prezentovat jako partneři, a to i na webových stránkách, v médiích nebo na pořádaných akcích.

Mezi konkrétní aktivity, jejichž uskutečňováním chtějí smluvní strany naplňovat společný záměr, patří například zapojení žáků středních škol do studentských projektů na FST, krátkodobé stáže středoškolských učitelů odborných předmětů i talentovaných žáků na vědeckých pracovištích FST, pořádání přednášek na odborná témata pro žáky středních škol, pomoc při výběru témat nebo vedení prací středoškolské odborné činnosti. Doktorandům působícím na FST by dle smlouvy bylo umožněno některé předměty vyučovat na středních školách. Další možností užšího propojení je realizace přípravných seminářů pro žáky posledních ročníků středních škol se zájmem o studium na FST a celá řada dalších aktivit.


Gallery


Faculty of Mechanical Engineering

Šárka Stará

09. 03. 2018


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021