Studenti technických učitelských oborů představili na Olympiádě techniky své projekty

Dvanáctý ročník Olympiády techniky uspořádala ve dnech 22. a 23. května katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zúčastnilo se ho téměř 50 studentů z deseti univerzit z šesti států. 

První den konference představili studenti v plzeňském kongresovém centru Vienna House Easy Pilsen své soutěžní projekty. Z domácích byla nejúspěšnější Lenka Jirků, která získala druhé místo s aplikací pro organizaci poznávacích zájezdů v kategorii didaktických a multimediálních prací pro vyšší stupeň ZŠ. Cílem akce je umožnit výměnu zkušeností mezi studenty učitelských oborů zaměřených na techniku, upozornit na nutnost kvalitního technického vzdělávání a na aktuální trendy ve výuce technických předmětů.

Tým studentů Západočeské univerzity představil dřevěnou rustikální lavičku s interaktivními funkcemi pro přístup na popularizační obsah portálu Bav se vědou a určenou zároveň pro dobíjení mobilních zařízení. Lavička bude k dispozici studentům Fakulty pedagogické na Klatovské třídě. Velké téma sociálních médií ve vzdělávání přiblížil student Chris Zotos z řecké vysoké pedagogické školy v Patře. Manuální šikovnost a tvořivost učitelů mateřských škol je aktuální téma, kterému se věnovali studentky Lucie Vostrá a Kateřina Liptáková z ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. O tom, jak lze efektivně organizovat za pomocí ICT školní poznávací zájezdy, referovala studentka Lenka Jirků z domácí Fakulty pedagogické.

„Sekce odborně didaktických prací byla plná zajímavých studentských konstrukčních počinů. Přítomné velice zaujal výstup a výrobek studentek Magdaleny Szczepanek a Karoliny Pudełko z univerzity v Rzeszówe, které předvedly elektrickou kytaru vyrobenou z tenisové rakety, včetně vlastní konstrukce elektronkového zesilovače,“ popisuje Jan Krotký z organizačního týmu Olympiády techniky.  „Naši studenti Michal Randa a Martin Hofman demonstrovali projekt v rámci technického vzdělávání konstrukce jednoduchého hydraulického manipulátoru,“ doplňuje Jan Krotký. K vidění byla i konstrukce bezkontaktního hudebního nástroje Theremin, didaktický model sluneční soustavy, rekonstruované historické rádio a řada dalších prací.

Sekce technicky – odborných prací byla tradičně rozdělena porotou na dvě podsekce. Část prací více výukově zaměřených vyhrály studentky z Jihočeské univerzity Barbora Gubáni a Marie Košinová se svojí kreativní pomůckou pro upevňování učiva v rámci výuky matematiky, kterou nazvaly matematická motanice. Druhé místo obsadily Anna Solecká a Andželika Sereda z Polska s projektem didaktického modelu sluneční soustavy. Třetí místo bylo uděleno Laře Koglot ze slovinského Koperu, která představila projekt konstrukčních činností pro děti, spočívající ve výrobě konstrukce mostu ze špaget.

Mezi pracemi technického charakteru putuje první místo do Polska, a to Magdaleně Szczepanek a Karolině Pudełko za projekt elektrické kytary z rakety na tenis a zesilovače. Druhé místo porota udělila Miroslavu Kopeckému z Nitry za rekonstrukci radiového přijímače a třetí místo obsadil Jakub Knopp z Masarykovy univerzity za RC model závodního vozu.

Sekce prací didaktických a multimediálních byla porotou rozdělena na práce zapadající do konceptu rané školní a předškolní výchovy a na práce využitelné pro žáky druhého stupně a žáky starší. První místo si do Banské Bystrice odvážejí Silvie Pavlíková a Petrana Poloncová za Lidová řemesla a lidové tradice v primárním vzdělávání. Druhé místo získala Yulia Solovyeva z Ruska za geometrický návrh pro děti s poruchami učení. Třetí místo porota udělila Lucii Vostré a Kateřině Liptákové z univerzity v Ústí nad Labem za práci nazvanou Manuální šikovnost a tvořivost učitelů mateřských škol.

V podsekci s projekty využitelnými na vyšších stupních ZŠ byli nejúspěšnější Anton Shamyshev a Andrey Ovcherov z Ruska, druhé místo patří Lence Jirků ze ZČU za aplikaci pro organizaci poznávacích zájezdů a třetí místo putuje s Chrisem Zotosem a Dionysiou Arvanitaki do Řecka. Porota udělila i dvě speciální ceny, a to Veronice Pléhové z Brna za Hravé stolování a Natalii Timakové z Ruska za projekt ART - terapie, praxe u osob s cerebrovaskulární poruchou.

Ocenění všem úspěšným studentům předali prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička a děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa.

Konference, která se konala pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a Svazu průmyslu a dopravy, byla zakončena prohlídkou nových expozic Techmania Science Center.

Kromě sborníku abstraktů organizátoři letos nově připravují také vydání prvního čísla časopisu s nejzajímavějšími příspěvky, určeného nejen pro odbornou pedagogickou veřejnost. Podrobné informace o letošním ročníku Olympiády techniky a sborník abstraktů najdou zájemci na webových stránkách.

Akce byla uspořádána za finanční podpory Západočeské univerzity v Plzni, statutárního města Plzně a sponzorů.

Grant SVK1-2018-023, Olympiáda techniky Plzeň 2018, Západočeská univerzita v Plzni.

Finanční podpora projektu v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU v r. 2018.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

23. 05. 2018