Absolventi Univerzity třetího věku si převzali diplomy

Své studium letos úspěšně ukončilo 322 posluchačů Univerzity třetího věku ZČU. Při slavnostní promoci, která se uskutečnila v úterý 26. června v Měšťanské besedě, převzali absolventi diplomy z rukou rektora ZČU Miroslava Holečka.

„Letošní absolventi navštěvovali kurzy Univerzity třetího věku na pobočkách v Plzni, Klatovech, Chebu, Aši, Sokolově, Mariánských Lázních, Tachově, Plasích, Stříbře a letos poprvé promovali také posluchači pobočky ve Zbirohu,“ vyjmenovává Magdalena Edlová, která na Západočeské univerzitě vede Univerzitu třetího věku.

Ta kromě uvedených měst působí i v Rokycanech, Spálením Poříčí, Karlových Varech a od příštího akademického roku se rozroste o novou pobočku v Dobřanech. Celkem tak bude k dispozici ve 14 městech v Plzeňském a Karlovarském kraji.

„Posluchači Univerzity třetího věku jsou velmi nadšenými studenty, zaujatí pro obory, kterým se věnují. Jsou to lidé, kteří se v době, kdy se obvykle bilancuje, rozhodli usednout znovu do školních lavic a seznámit se podrobněji s disciplínami, které je třeba vždycky zajímaly, ale na které neměli nikdy čas,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. „Posluchačům přináší studium nejen nové informace, ale často i nová přátelství, což zejména v pozdějších letech přispívá ke spokojenosti a kvalitě života. Ostatně při promocích je vždycky poznat, jak si absolventi váží času stráveného s lidmi, s nimiž je pojí společné zájmy,“ dodává rektor Miroslav Holeček.  

Zájemci o nové studijní obory Univerzity třetího věku se mohou ke studiu přihlašovat prostřednictvím webového rezervačního systému, a to od úterý 21. srpna od 12 hodin do neděle 26. srpna do 23:59 hodin.

Zápisy spojené s platbami kurzovného budou probíhat v Jungmannově ulici 1 v Plzni, a to v pondělí 3. září od 10 do 13 hodin pouze pro úplně nové posluchače (s provedenou rezervací i bez) a tentýž den od 14 do 17 hodin pouze pro posluchače bez provedené online rezervace. Na oba tyto zápisy bude uvolněn omezený počet míst z celkové kapacity. Zápisy stávajících posluchačů s provedenou rezervací nových oborů se uskuteční ve dnech 4. – 6. září vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Uvolněná místa z nevyzvednutých rezervací se budou zapisovat ve středu 12. září od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Univerzita třetího věku ZČU v loňském roce oslavila 25. výročí svého vzniku. Studium je součástí celoživotního vzdělávání a je určeno pro seniory a osoby ve třetím stupni invalidního důchodu, kteří mají zájem rozšiřovat své znalosti a udržovat svoji duševní aktivitu. V tomto akademickém roce navštěvovalo Univerzitu třetího věku ZČU přes 2200 posluchačů.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

27. 06. 2018


Práce absolventa Fakulty aplikovaných věd získala ocenění Mapa roku 2018

Absolventi Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2019

Z akademického šampionátu v požárním sportu přivezla výprava ZČU zlato a bronz

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

06. 05. 2019

Tři výzkumná centra ZČU se v červnu připojí k festivalu Industry Open

Univerzita Veřejnost Věda

Celouniverzitní

17. 05. 2019