První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi

Na konci června se uskutečnil čtyřdenní „Praxismodul“, jímž byl zakončen pilotní ročník společného certifikátového programu Západočeské univerzity a Univesität Regensburg Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region/Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion.
První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region vyvrcholil v Regensburgu společným „Praxismodulem“ na téma Přeshraniční interakce.
Bohatý čtyřdenní program zahrnoval vzájemné setkávání, prezentace a diskuze studentů, akademiků a odborníků z praxe na široké spektrum témat týkajících se přeshraničních interakcí. Studenti ve svých prezentacích představili jazykový management ve firmě Siemens, mezinárodní hospodářskou výměnu v rámci Ost-West-Kompetenzzentrum v Marktredwitz, pivovary v česko-bavorském regionu, zkušenosti z projektu Erlebe Pilsen!/Zažij Plzeň!, vzpomínkovou kulturu Čechů a Němců, fenomén „sametových filosofů“ v komunistickém Československu, Europark Bogen & Zlabnigs (Slavonice) nebo výuku češtiny na bavorských školách.

A to vše doplnili zajímaví hosté z praxe. Ředitel oddělení průmyslové a hospodářské komory (IHK) pro Schwandorf a Cham, Richard Brunner, přiblížil specifika a vývoj bavorsko-českého pracovního trhu. Caroline Binder představila Česko-bavorskou kulturní platformu „Treffpunkt“, což je společný projekt měst Regensburg a Plzeň. Stefanie Schütz shrnula více než dvacetileté působení koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Andreas Kuhn pak promluvil o otevření Muzea bavorských dějin (Museum der Bayerischen Geschichte) na jaře příštího roku a představil nejen koncepci plánovaných výstav, ale vysvětlil též architektonická specifika této moderní budovy na břehu Dunaje. Heinrich May představil projekt regionální spolupráce mezi příhraničními regiony (Oberpfalz a Plzeňský kraj), jehož cílem je prohloubení hospodářské, demografické a komunální spolupráce v příhraničí, posílení konkurenceschopnosti a zlepšení životních podmínek.

Jeden den byl věnován výjezdním exkurzím za aktéry přeshraniční interakce. Nejprve naše česko-bavorská skupina studentů a akademiků navštívila Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, kde jsme se setkali s ředitelkou Veronikou Hofinger a její zástupce, David Vereš, nás seznámil s hlavními cíli, pravidelnými aktivitami a nejnovějšími projekty tohoto kulturního a koordinačního centra. Poté jsme ve městě Furth im Wald navštívili nový komplex budov Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu (Grenzüberschreitende Rettungsdienst). Toto centrum vzniklo v rámci společného projektu pod vedením Bavorského červeného kříže a za spolupráce Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Fakulty zdravotnických studií ZČU a Technische Hochschule Deggendorf a spojuje kompetence a zájmy všech zdravotnických záchranných služeb v příhraničí oblasti (8 zemských okresů, 25 výjezdových stanic). Nakonec jsme navštívili památník a prostory bývalého přeshraničního přechodu (Grenzdurchgangslager), kde v letech 1945–1952 prošlo přes 700 tisíc odsunutých sudetských Němců.

Čeští i bavorští studenti získali nejen aktuální informace o příhraničních interakcích a vyzkoušeli si prezentaci v jazyce svého souseda, ale především se navzájem spřátelili. Příští akademický rok se bude „Praxismodul“ konat analogicky na české straně.
Studenti, kteří mají zájem o získání certifikátu, si stále mohou zapsat předměty certifikátu - další ročník startuje na konci září 2018!   
Certifikátový program je možné sledovat na Facebooku.

University-wide

Jitka Paitlová

11. 07. 2018


Summer Schools of the University of West Bohemia Will Soon Welcome This Year’s Participants

Further Education Press Release Public

University-wide

08. 07. 2021

Faculty of Design and Art Opens a New Studio. Its Head Will Be Architect of the Year 2020

Study Press Release Public

Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

07. 07. 2021

A Student of the Faculty of Health Care Studies Will Participate in the Paralympic Games in Tokyo

Sport Students Press Release

Faculty of Health Care Studies

23. 08. 2021

Rector Miroslav Holeček Thanks the Olympians from UWB

Sport Students Press Release

University-wide

07. 09. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021