První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi

Na konci června se uskutečnil čtyřdenní „Praxismodul“, jímž byl zakončen pilotní ročník společného certifikátového programu Západočeské univerzity a Univesität Regensburg Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region/Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion.
První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region vyvrcholil v Regensburgu společným „Praxismodulem“ na téma Přeshraniční interakce.
Bohatý čtyřdenní program zahrnoval vzájemné setkávání, prezentace a diskuze studentů, akademiků a odborníků z praxe na široké spektrum témat týkajících se přeshraničních interakcí. Studenti ve svých prezentacích představili jazykový management ve firmě Siemens, mezinárodní hospodářskou výměnu v rámci Ost-West-Kompetenzzentrum v Marktredwitz, pivovary v česko-bavorském regionu, zkušenosti z projektu Erlebe Pilsen!/Zažij Plzeň!, vzpomínkovou kulturu Čechů a Němců, fenomén „sametových filosofů“ v komunistickém Československu, Europark Bogen & Zlabnigs (Slavonice) nebo výuku češtiny na bavorských školách.

A to vše doplnili zajímaví hosté z praxe. Ředitel oddělení průmyslové a hospodářské komory (IHK) pro Schwandorf a Cham, Richard Brunner, přiblížil specifika a vývoj bavorsko-českého pracovního trhu. Caroline Binder představila Česko-bavorskou kulturní platformu „Treffpunkt“, což je společný projekt měst Regensburg a Plzeň. Stefanie Schütz shrnula více než dvacetileté působení koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Andreas Kuhn pak promluvil o otevření Muzea bavorských dějin (Museum der Bayerischen Geschichte) na jaře příštího roku a představil nejen koncepci plánovaných výstav, ale vysvětlil též architektonická specifika této moderní budovy na břehu Dunaje. Heinrich May představil projekt regionální spolupráce mezi příhraničními regiony (Oberpfalz a Plzeňský kraj), jehož cílem je prohloubení hospodářské, demografické a komunální spolupráce v příhraničí, posílení konkurenceschopnosti a zlepšení životních podmínek.

Jeden den byl věnován výjezdním exkurzím za aktéry přeshraniční interakce. Nejprve naše česko-bavorská skupina studentů a akademiků navštívila Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, kde jsme se setkali s ředitelkou Veronikou Hofinger a její zástupce, David Vereš, nás seznámil s hlavními cíli, pravidelnými aktivitami a nejnovějšími projekty tohoto kulturního a koordinačního centra. Poté jsme ve městě Furth im Wald navštívili nový komplex budov Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu (Grenzüberschreitende Rettungsdienst). Toto centrum vzniklo v rámci společného projektu pod vedením Bavorského červeného kříže a za spolupráce Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Fakulty zdravotnických studií ZČU a Technische Hochschule Deggendorf a spojuje kompetence a zájmy všech zdravotnických záchranných služeb v příhraničí oblasti (8 zemských okresů, 25 výjezdových stanic). Nakonec jsme navštívili památník a prostory bývalého přeshraničního přechodu (Grenzdurchgangslager), kde v letech 1945–1952 prošlo přes 700 tisíc odsunutých sudetských Němců.

Čeští i bavorští studenti získali nejen aktuální informace o příhraničních interakcích a vyzkoušeli si prezentaci v jazyce svého souseda, ale především se navzájem spřátelili. Příští akademický rok se bude „Praxismodul“ konat analogicky na české straně.
Studenti, kteří mají zájem o získání certifikátu, si stále mohou zapsat předměty certifikátu - další ročník startuje na konci září 2018!   
Certifikátový program je možné sledovat na Facebooku.

Celouniverzitní

Jitka Paitlová

11. 07. 2018


Zástupci FAV získali ocenění Best Paper Award na konferenci GISTAM

Konference Soutěž Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2019

Na Fakultě ekonomické přednášel Václav Klaus

Beseda Přednáška Univerzita

Fakulta ekonomická

03. 05. 2019

Na Fakultě pedagogické hostovaly odbornice z Jelabužského institutu. Téma? Inkluze

Přednáška Spolupráce Univerzita

Fakulta pedagogická

16. 05. 2019