První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi

Na konci června se uskutečnil čtyřdenní „Praxismodul“, jímž byl zakončen pilotní ročník společného certifikátového programu Západočeské univerzity a Univesität Regensburg Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region/Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion.
První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region vyvrcholil v Regensburgu společným „Praxismodulem“ na téma Přeshraniční interakce.
Bohatý čtyřdenní program zahrnoval vzájemné setkávání, prezentace a diskuze studentů, akademiků a odborníků z praxe na široké spektrum témat týkajících se přeshraničních interakcí. Studenti ve svých prezentacích představili jazykový management ve firmě Siemens, mezinárodní hospodářskou výměnu v rámci Ost-West-Kompetenzzentrum v Marktredwitz, pivovary v česko-bavorském regionu, zkušenosti z projektu Erlebe Pilsen!/Zažij Plzeň!, vzpomínkovou kulturu Čechů a Němců, fenomén „sametových filosofů“ v komunistickém Československu, Europark Bogen & Zlabnigs (Slavonice) nebo výuku češtiny na bavorských školách.

A to vše doplnili zajímaví hosté z praxe. Ředitel oddělení průmyslové a hospodářské komory (IHK) pro Schwandorf a Cham, Richard Brunner, přiblížil specifika a vývoj bavorsko-českého pracovního trhu. Caroline Binder představila Česko-bavorskou kulturní platformu „Treffpunkt“, což je společný projekt měst Regensburg a Plzeň. Stefanie Schütz shrnula více než dvacetileté působení koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Andreas Kuhn pak promluvil o otevření Muzea bavorských dějin (Museum der Bayerischen Geschichte) na jaře příštího roku a představil nejen koncepci plánovaných výstav, ale vysvětlil též architektonická specifika této moderní budovy na břehu Dunaje. Heinrich May představil projekt regionální spolupráce mezi příhraničními regiony (Oberpfalz a Plzeňský kraj), jehož cílem je prohloubení hospodářské, demografické a komunální spolupráce v příhraničí, posílení konkurenceschopnosti a zlepšení životních podmínek.

Jeden den byl věnován výjezdním exkurzím za aktéry přeshraniční interakce. Nejprve naše česko-bavorská skupina studentů a akademiků navštívila Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, kde jsme se setkali s ředitelkou Veronikou Hofinger a její zástupce, David Vereš, nás seznámil s hlavními cíli, pravidelnými aktivitami a nejnovějšími projekty tohoto kulturního a koordinačního centra. Poté jsme ve městě Furth im Wald navštívili nový komplex budov Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu (Grenzüberschreitende Rettungsdienst). Toto centrum vzniklo v rámci společného projektu pod vedením Bavorského červeného kříže a za spolupráce Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Fakulty zdravotnických studií ZČU a Technische Hochschule Deggendorf a spojuje kompetence a zájmy všech zdravotnických záchranných služeb v příhraničí oblasti (8 zemských okresů, 25 výjezdových stanic). Nakonec jsme navštívili památník a prostory bývalého přeshraničního přechodu (Grenzdurchgangslager), kde v letech 1945–1952 prošlo přes 700 tisíc odsunutých sudetských Němců.

Čeští i bavorští studenti získali nejen aktuální informace o příhraničních interakcích a vyzkoušeli si prezentaci v jazyce svého souseda, ale především se navzájem spřátelili. Příští akademický rok se bude „Praxismodul“ konat analogicky na české straně.
Studenti, kteří mají zájem o získání certifikátu, si stále mohou zapsat předměty certifikátu - další ročník startuje na konci září 2018!   
Certifikátový program je možné sledovat na Facebooku.

Celouniverzitní

Jitka Paitlová

11. 07. 2018