Geomatici ze ZČU zpracovávají velká data pro potřeby biohospodářství

Odborníci na geomatiku a informační technologie ze ZČU jsou zapojeni do projektu DataBio, který má díky technologiím zpracování dat velkého objemu významnou měrou přispět k rozvoji udržitelného biohospodářství v Evropě. Projekt je spolufinancovaný programem EU Horizont 2020 a obsahuje 26 pilotních aplikací v oblasti biohospodářství. Geomatici ze ZČU se podílejí na třech z nich.

Výzkumný tým odborníků z Fakulty aplikovaných věd ZČU, který tvoří pět geomatiků a jeden specialista na informační technologie z katedry informatiky téže fakulty, poskytuje v rámci DataBio inovační technologie pro správu a vizualizaci velkých dat, především v oblasti senzorových a dalších prostorových dat.

Geomatici ze ZČU vyvíjejí systém pro zpracování heterogenních zdrojů senzorových dat SensLog. „V rámci projektu Správa zemědělské techniky zpracováváme například detailní informace o rychlosti, poloze a spotřebě traktorů a další zemědělské techniky,“ říká člen týmu Tomáš Mildorf. Telematické údaje z traktorů a dalších typů zemědělské techniky se pak analyzují a porovnávají s ostatními zemědělskými údaji. Hlavním cílem je shromáždění a integrace dat a získání srovnatelných výsledků. Výzvou spojenou s touto pilotní akcí je skutečnost, že jeden zemědělský podnik může mít techniku od různých výrobců, kteří používají odlišná telematická řešení a zásady vlastnictví či sdílení dat.

Odborníci z Fakulty aplikovaných věd ZČU se dále podílejí na projektu Obiloviny, biomasa a přadné rostliny. Jeho cílem je vývoj webové platformy GIS pro mapování vitality plodin. K tomu se využívají data dálkového průzkumu země jakožto podpůrný nástroj pro variabilní aplikaci hnojiv a ochranu rostlin. „Zpracováváme data z pozemních senzorů vlhkosti umístěných v půdě, ale také data pořízená drony a satelitní obrazové záznamy, které umožňují interpretovat stav vegetace a v návaznosti na to případně i stav podzemních vod,“ vysvětluje další člen týmu Karel Jedlička.

Plzeňský tým geomatiků se v souvislosti s tím zabývá také modelováním a vizualizací dat ve 3D. Výsledkem je například pilotní aplikace pro webovou vizualizaci odhadu výnosů v rostlinné zemědělské výrobě zobrazené ve 3D. Tu v současné době testují na farmě v Roštěnicích nedaleko Brna.

Jeden projekt, který geomatici z FAV řeší, se týká i rybolovu. Plzeňský tým má díky využití satelitních dat a údajů z rybářských bójí přispět k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu lovu tuňáků.

Fakulta aplikovaných věd ZČU je jedním ze 48 partnerů konsorcia DataBio, kteří se nacházejí v 17 zemích světa. Posláním projektu je vývoj, vyhodnocení a využití 26 pilotních aplikací zaměřených na zemědělství (13), lesnictví (7) a rybolov (6).

Projekt využívá více než 90 nejmodernějších technologií zpracování dat velkého objemu, pozorování Země a informačních a komunikačních technologií, které jsou propojeny prostřednictvím platformy DataBio. Cílem je odpovědným a udržitelným způsobem přispět k produkci co nejlepších možných surovin v rámci tří uvedených sektorů a ke zlepšení produkce potravin, energie a biomateriálů.

V současné době byly zahájeny první testy pilotních akcí. Cílem je demonstrovat, jak tato řešení mohou firmám podnikajícím v oboru biohospodářství nabídnout skutečnou přidanou hodnotu.

S využitím tiskové zprávy DataBio.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

24. 08. 2018


Nový International Point v Univerzitní knihovně zve studenty do zahraničí

Studenti Univerzita

International Office

01. 10. 2019

Západočeská univerzita představuje na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu šest špičkových řešení

Tisková zpráva Transfer Věda

Celouniverzitní

08. 10. 2019

Západočeská univerzita přivítala absolventy a zaměstnance Vysoké školy strojní a elektrotechnické

Absolventi Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

18. 10. 2019