Katedra geomatiky pořádala tradiční konferenci v centru NTIS

Program zaměřený na geoaplikace v zemědělství a lesnictví přilákal na Západočeskou univerzitu stovku posluchačů.

Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd uspořádala 3. a 4. října konferenci ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All. Šlo vlastně o tři akce v jedné – o 22. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), 11. ročník Geomatiky v projektech a 3. výroční konferenci asociace Plan4All. Letos poprvé ji ve vlastních prostorách hostilo výzkumné centrum NTIS. Program zaměřený na geoaplikace v zemědělství a lesnictví přilákal stovku posluchačů.

První den se konference věnovala především preciznímu zemědělství a využití informačních a komunikačních technologií v zemědělství, lesnictví nebo rybolovu. Celým dnem provázel Karel Charvát ze společnosti WirelessInfo. „Ve svých přednáškách připomněl významné projekty a jejich výsledky na poli precizního zemědělství z konce 90. let a raných let nového milénia, představil několik výsledků nedávných projektů a na závěr dne přiblížil možné směry dalšího vývoje v oblasti precizního zemědělství a využití geodat a dat dálkového průzkumu Země v této oblasti v následujících letech,“ popsal za katedru geomatiky Michal Kepka.

Z dalších přednášek se účastníci dozvěděli například od Michala Krause ze zemědělského podniku Rostěnice na Vyškovsku, jak se výsledky výzkumných a aplikovaných projektů využívají v praxi, Šárka Horáková ze společnosti WirelessInfo a Radana Šašková ze společnosti Úhlava, o.p.s. pak hovořily o farmářích na venkově a o zlepšení možností zapojení jejich produktů do drobného obchodu. Šlo o projekty Short Food Supply Chain and Innovation Network a Living Lab research concept in Rural Areas.

"Druhý den konference se věnoval využití geodat a geotechnologií v různých oblastech. Během dopoledne bylo představeno využití geotechnologií v ochraně kulturního dědictví. Wolfgang Dorner z Technické univerzity v bavorském Deggendorfu představil prototyp Multimetidálního turistického průvodce ve formě mobilní aplikace jako jeden z výsledků projektu Peregrinus Silva Bohemica, Daniel Beran (čerstvý držitel Stipendia města Plzně) z katedry geomatiky možnosti využití 3D vizualizací v hlukových mapách, Rajan Paudyal z Technické univerzity v Deggendorfu možnosti nasazení dronů vybavených hyperspektrální kamerou pro detekci napadení lesních porostů kůrovcem,“ dodal Michal Kepka.

Konference ISAF vznikla před více než 20 lety pod záštitou Českého centra pro vědu a společnost, později se konala na České zemědělské univerzitě, ale postupně také na různých místech v Evropě. Poslední čtyři ročníky byly pořádány na zámku Kozel ve Šťáhlavech u Plzně, v Drážďanech a Jelgavě.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

05. 10. 2018


Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity převzali diplomy

Absolventi Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

26. 06. 2019

Slavnostní promoce zakončila 8. ročník letní školy Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

15. 07. 2019

V Klatovech poprvé otevře dětská letní škola. Žáci poznají elektrotechniku a elektroniku

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

01. 07. 2019