Cena Ladislava Sutnara

13 November

13. listopadu, 14:00

Obřadní síň plzeňské radnice

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Srdečně zveme na slavnostní ceremoniál udílení Ceny Ladislava Sutnara 2018, který se bude konat v úterý 13. listopadu 2018 od 14 hodin v obřadní síni plzeňské radnice. Umělecké osobnosti a instituce obdrží Cenu Ladislava Sutnara z rukou děkana fakulty a za přítomnosti zástupců města Plzně a Plzeňského kraje.

Více informací na: https://fdu.zcu.cz/cz/672-cena-ladislava-sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navazuje na umělecký odkaz plzeňského rodáka a světově uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Prostřednictvím každoročně udělované Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje fakulta poctu životu a dílu tohoto geniálního umělce a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem i institucím za jejich výrazný přínos světu umění a designu.

Cena Ladislava Sutnara byla poprvé udělena v roce 2012 a od té doby ji obdržela celá řada výjimečných uměleckých osobností a institucí. Držiteli tohoto prestižního ocenění jsou např. Cooper-Hewitt Smithsonian, Design Museum (USA), J. P. Getty Trust (USA), Museum of Modern Art v New Yorku (USA), Art Institute of Chicago (USA), Steven Heller (USA), prof. R. Roger Remington (USA), prof. Gyula Ernyey (HUN), prof. Lech Majewski (PL), Pratt Institute (USA), z českých osobností pak prof. Karel Míšek, prof. Jiří Šalamoun, prof. Zdeněk Ziegler, doc. Jiří Šetlík, prof. Jan Solpera, prof. Rostislav Vaňek , prof. Tomáš Vlček a další.

Prestižní ocenění má podobu Sutnarova loga přetvořeného do prostorového objektu. Autorem designu je renomovaný designér a pedagog Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Petr Vogel.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

13. 11. 2018, 14:00


15 April
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Metoda CLIL – cizojazyčná výuka nejazykového předmětu

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

15. 04. 2020, 15:00

10 March

kampus Bory, budova Fakulty strojní, místnost UL 601


Celouniverzitní

10. 03. 2020, 09:00

08 April
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

English Conversation Club

Kulturka ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň


Celouniverzitní

08. 04. 2020, 18:00