Beseda s Erikem Taberym

27 Listopad

27. listopadu, 16:30

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

Beseda Veřejnost

„Ona se u nás vede debata, jestli ty humanitní obory vůbec potřebujeme, a já jsem zastáncem toho, že je potřebujeme víc než kdy jindy," říká Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, autor knihy Opuštěná společnost a také host diskuse pořádané katedrou filozofie. Nenechte si ji ujít.

Vstup: volný
Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost
Více informací na: https://hsvv.zcu.cz/

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU připravuje v akademickém roce 2018 / 2019 pravidelný cyklus beseda workshopů nazvaný „Univerzita jako příležitost“. Zahájila ho říjnovou panelovou diskusí „Humanitní a společenskovědní vzdělávání a jejich úloha v demokratické společnosti“. Besedy budou pokračovat v pravidelných intervalech. Svým zaměřením budou přímo či nepřímo souviset s tématem vzdělávání, vědy a obecně fungování moderních společností v 21. století.

„Budeme klást otázky týkající se významu a úrovně současného vzdělání, stavu aplikovaného výzkumu na univerzitách, možné obnovy institucí prostřednictvím participativních technologií, vztahu vzdělávání a hry, (ne)existence české kolektivní identity nebo významu kritického myšlení,“ zve jedna z organizátorek Naďa Hlaváčková. „Naší snahou bude poukázat na to, že platforma univerzitního prostředí nabízí mimořádný prostor, kde je možné se učit a experimentovat. Implicitním cílem bude zvýšit prestiž vysokoškolského vzdělání v očích studentů, pedagogů a veřejnosti,“ dodává.

První beseda s šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, nazvaná „Opuštěná univerzita, opuštěná společnost“, se uskuteční ve středu 27.listopadu od 16:30 hodin v Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (Kaznějovská 1517/51, Plzeň 1).

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

27. 11. 2018, 16:30


10 Leden
Beseda Studenti Zaměstnanci

Umělá inteligence jako téma k diskusi

Fakulta aplikovaných věd, US 207


Fakulta aplikovaných věd

10. 01. 2019, 11:00

07 Únor
Beseda Univerzita Veřejnost

Aplikovaný výzkum a jeho místo na univerzitě

univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19


Fakulta filozofická

07. 02. 2019, 15:00

12 Prosinec

Adventure learning: Poutní cesta studentů dějin umění

Jungmannova 1, Plzeň, místnost JJ113A


Celouniverzitní

12. 12. 2018, 17:00