Beseda s Erikem Taberym

27 November

27. listopadu, 16:30

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

Beseda Veřejnost

„Ona se u nás vede debata, jestli ty humanitní obory vůbec potřebujeme, a já jsem zastáncem toho, že je potřebujeme víc než kdy jindy," říká Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, autor knihy Opuštěná společnost a také host diskuse pořádané katedrou filozofie. Nenechte si ji ujít.

Vstup: volný
Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost
Více informací na https://hsvv.zcu.cz/

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU připravuje v akademickém roce 2018 / 2019 pravidelný cyklus beseda workshopů nazvaný „Univerzita jako příležitost“. Zahájila ho říjnovou panelovou diskusí „Humanitní a společenskovědní vzdělávání a jejich úloha v demokratické společnosti“. Besedy budou pokračovat v pravidelných intervalech. Svým zaměřením budou přímo či nepřímo souviset s tématem vzdělávání, vědy a obecně fungování moderních společností v 21. století.

„Budeme klást otázky týkající se významu a úrovně současného vzdělání, stavu aplikovaného výzkumu na univerzitách, možné obnovy institucí prostřednictvím participativních technologií, vztahu vzdělávání a hry, (ne)existence české kolektivní identity nebo významu kritického myšlení,“ zve jedna z organizátorek Naďa Hlaváčková. „Naší snahou bude poukázat na to, že platforma univerzitního prostředí nabízí mimořádný prostor, kde je možné se učit a experimentovat. Implicitním cílem bude zvýšit prestiž vysokoškolského vzdělání v očích studentů, pedagogů a veřejnosti,“ dodává.

První beseda s šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, nazvaná „Opuštěná univerzita, opuštěná společnost“, se uskuteční ve středu 27.listopadu od 16:30 hodin v Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (Kaznějovská 1517/51, Plzeň 1).

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

27. 11. 2018, 16:30


17 May

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

17. 05. 2023, 19:00

12  -  18 May

Plzeň, Praha, Olomouc, Vídeň


Fakulta filozofická

12. 05. 2023

17 May

Charles University, Carolinum, Ovocný trh 560/5, 110 00 Prague - Old Town


Fakulta aplikovaných věd

17. 05. 2023, 09:00

26 May

Galerie Ladislava Sutnara (Riegrova 11) + Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28)


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 05. 2023, 17:00