Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars

13 Prosinec

13. prosince, 14:00

Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, aula

Sport Studenti Zaměstnanci

Výroční zasedání přepomene úspěchy za rok 2018 i program na nadcházející rok.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, zaměstnance, zástupce klubů, ternéry

Na výročním zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars bude také detailně zopakována problematika tzv. asistovaného přístupu k plnění studijních povinností, který je jednou z výhod, jež mohou studenti Západočeské univerzity zapojení do sportovního programu využívat.

Hovořit se bude i o dalších benefitech, zahraničních stážích studentů - sportovců a o studiu zahraničních sportovců na ZČU. Jedním z témat bude také péče o uchazeče a nastupující studenty, nazvaná v programu jako "freshmen" - vše pro budoucí prváky, organizátoři se budou věnovat také oblasti vědy a výzkumu v rámci sportovního programu. 

Zváni jsou nejen studenti zaregistrovaní do Sportovního programu ZČU Western Stars, ale i ti, kdo o členství teprve uvažují. Vítáni jsou i zaměstnanci univerzity a zástupci sportovních klubů.

Celouniverzitní

Šárka Stará

13. 12. 2018, 14:00


12 Prosinec
Sport Studenti Veřejnost

Plyšáková bouře

Home Monitoring Aréna, Štefánikovo nám. 1


Celouniverzitní

12. 12. 2018, 18:15

06 Prosinec
Přednáška Studenti Veřejnost

Svět a energie: energetická mytologie

Fakulta elektrotechnická, EP 130


Fakulta elektrotechnická

06. 12. 2018, 15:00

05 Prosinec
Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň

Kavárna Družba, Sedláčkova 19, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

05. 12. 2018, 17:30