Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars

13 12

13. prosince, 14:00

Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, aula

Sport Studenti Zaměstnanci

Výroční zasedání přepomene úspěchy za rok 2018 i program na nadcházející rok.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, zaměstnance, zástupce klubů, ternéry

Na výročním zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars bude také detailně zopakována problematika tzv. asistovaného přístupu k plnění studijních povinností, který je jednou z výhod, jež mohou studenti Západočeské univerzity zapojení do sportovního programu využívat.

Hovořit se bude i o dalších benefitech, zahraničních stážích studentů - sportovců a o studiu zahraničních sportovců na ZČU. Jedním z témat bude také péče o uchazeče a nastupující studenty, nazvaná v programu jako "freshmen" - vše pro budoucí prváky, organizátoři se budou věnovat také oblasti vědy a výzkumu v rámci sportovního programu. 

Zváni jsou nejen studenti zaregistrovaní do Sportovního programu ZČU Western Stars, ale i ti, kdo o členství teprve uvažují. Vítáni jsou i zaměstnanci univerzity a zástupci sportovních klubů.

Celouniverzitní

Šárka Stará

13. 12. 2018, 14:00


29 5
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

English Conversation Club

US Point, místnost UU 309, Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

29. 05. 2019, 17:30

15 6
Soutěž Univerzita Veřejnost

Šachisté se opět střetnou na ZČU

Studovna Fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

15. 06. 2019, 09:00

15 5
Beseda Další vzdělávání Veřejnost

Amerika tradiční i moderní

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2


Fakulta filozofická

15. 05. 2019, 17:00