Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars

13 December

13. prosince, 14:00

Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, aula

Sport Studenti Zaměstnanci

Výroční zasedání přepomene úspěchy za rok 2018 i program na nadcházející rok.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, zaměstnance, zástupce klubů, ternéry

Na výročním zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars bude také detailně zopakována problematika tzv. asistovaného přístupu k plnění studijních povinností, který je jednou z výhod, jež mohou studenti Západočeské univerzity zapojení do sportovního programu využívat.

Hovořit se bude i o dalších benefitech, zahraničních stážích studentů - sportovců a o studiu zahraničních sportovců na ZČU. Jedním z témat bude také péče o uchazeče a nastupující studenty, nazvaná v programu jako "freshmen" - vše pro budoucí prváky, organizátoři se budou věnovat také oblasti vědy a výzkumu v rámci sportovního programu. 

Zváni jsou nejen studenti zaregistrovaní do Sportovního programu ZČU Western Stars, ale i ti, kdo o členství teprve uvažují. Vítáni jsou i zaměstnanci univerzity a zástupci sportovních klubů.

Celouniverzitní

Šárka Stará

13. 12. 2018, 14:00


10 October

Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň 3


Celouniverzitní

10. 10. 2020, 08:00

25 August
Studenti Veřejnost Výstava

Výstava Symboly, znaky naší civilizace

Univerzitní knihovna, Univerzitní 18


Univerzitní knihovna

25. 08. 2020, 17:00

30 June

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

30. 06. 2020, 09:00