Aplikovaný výzkum a jeho místo na univerzitě

07 Únor

7. února, 15:00

univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19

Beseda Univerzita Veřejnost

V rámci cyklu besed Univerzita jako příležitost, pořádaného katedrou filozofie Fakulty filozofické ZČU, tentokrát vystoupí přední český biochemik a předseda výzkumné rady Technologické agentury ČR Martin Fusek.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, zaměstnance, veřejnost
Více informací na: https://hsvv.zcu.cz/2019/01/15/akce-2/

Profesor Martin Fusek vede tým technologického transferu v Ústavu organické chemie a biochemie. Léčiva, která díky spolupráci ústavu s farmaceutickým průmyslem vznikají, pomáhají milionům lidí na celém světě. Léčí třeba pacienty s HIV, cystickou fibrózou, onkologické pacienty a řadu dalších.

Beseda bude zaměřena na vztah exaktní, patentové vědy a humanitních a společenskovědních oborů. Diskutován bude především jejich význam a místo ve světě aplikovaného výzkumu.

Chce to chtít z obou stran," říká Martin Fusek ohledně možné spolupráce humanitních a exaktních oborů. Záleží podle něj na obou skupinách, zda se dokáží domluvit. „A možná to chce i lidi, kteří budou dělat tlumočníky na obou stranách,“ navrhuje. Podle jeho slov by věda měla umožnit lidem, žít lepší život.

Beseda s Martinem Fuskem se uskuteční ve čtvrtek 7. února od 15 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici 19.

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. absolvoval obor organická chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V roce 1988 mu byl udělen titul CSc. v oboru biochemie na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, roku 2012 byl v témže oboru jmenován profesorem. V letech 1989 – 1995 pracoval jako postdoktorand v USA a Německu, působil také v řadě soukromých firem, např. Sigma-Aldrich a Merck. Zároveň je zástupcem ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a předsedou výzkumné rady Technologické agentury České republiky.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

07. 02. 2019, 15:00


15 Leden
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Svíčka za Jana Palacha

Fakulta filozofická, Sedláčkova 15


Celouniverzitní

15. 01. 2019, 18:00

17 Leden
Studenti Zaměstnanci

Čtyři kroky při pedagogickém výzkumu a vedení kvalifikačních prací

Fakulta pedagogická, Chodské nám. 1, místnost CH 204


Fakulta pedagogická

17. 01. 2019, 09:00

07 Březen
Festival Univerzita Veřejnost

Měním. Debatuji. Zrecykluji / Jeden svět

Univerzitní kavárna Družba


Celouniverzitní

07. 03. 2019, 10:00