Designéři z fakulty designu a umění se podílejí na řešení cykloboxů pro kraj

Spolupráce Studenti Veřejnost

Navrhnout podobu uzamykatelného cykloboxu pro ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy bylo cílem unikátní soutěže, kterou připravila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Studenti SUTNARKY se zadání chopili.

Do dvoukolové soutěže na podobu cykloboxů přihlásilo své návrhy osm studentů magisterského stupně ateliéru Design, vedených Zdeňkem Veverkou. V hodnotící komisi byli zástupci Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje jako nositele projektu, dále zástupce Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Plzeňských městských dopravních podniků, Západočeské univerzity, Správy železniční dopravní cesty i Institutu plánování a rozvoje z Prahy. Zadání umožňovalo zpracovat vlastní návrh i řešit redesign již vyráběného cykloboxu.

V prvním kole vybrala komise tři nejlepší návrhy nového cykloboxu a jeden redesign. Hodnotícími kritérii byl design a reálnost technického řešení. Komisaři sledovali samozřejmě i hlavní myšlenky autora, funkcionalitu, možnosti výroby, bezpečnost, materiálové řešení, řešení dveří a tak dále. Hodnotili také dojem z cykloboxu ve skutečném prostoru - cyklobox se nemá stát ústředním prvkem, který upoutá pozornost návštěvníka na úkor přirozených dominant, ale zajímavým doplňkem denně navštěvovaného prostředí. Návrh měl být přesto moderní, pokud možno nadčasový prvek. Ten vítězný pak komise vybrala v druhém hodnoticím kole.

Porotcům se nejvíce líbil návrh Zuzany Bergmannové. Autorka hledala tvarovou inspiraci i u interiérových spotřebičů a prvků. Jde o nízký box, jenž se od ostatních liší umístěním obslužného terminálu do decentní úzké části mezi jednotlivé boxy. Základním materiálovým řešením jejího cykloboxu je sklolaminátová skořepina. Vstup je řešen bezpečnostními lamelovými dveřmi.

Základní podmínkou cykloboxu byla modulárnost systému, která umožní pružně reagovat na poptávku v daných místech. Jízdní kolo se má do boxu dát snadno zatlačit, aniž by se s ním muselo dále manipulovat. I to vítězný návrh splňuje.

Součástí plánovaných cykloboxů bude i elektronický odbavovací systém pro platební bankovní karty, Plzeňskou kartu, In kartu Českých drah případně další nosiče. Též se jedná o možnostech tarifního zvýhodnění uživatelů cykloboxů ve veřejné dopravě a naopak cenové zvýhodnění předplatitelů veřejné dopravy při ukládání kol do cykloboxů. Cyklobox má umět komunikovat se právcem a hlásit mimořádné stavy, také by měl nabídnout další doprovodné služby jako nabíjení elektrokol či malých zařízení, kompresor na foukání kol...

„Předpokládá se, že cykloboxy budou moci využít i další subjekty například u turistických atrakcí, škol, stravovacích či nákupních zařízení, kde cyklisté budou mít možnost svá kola také bezpečně uložit," informoval René Zeithaml z kanceláře hejtmana.

A co bude dál, když je vítězný návrh na světě? „Dalším postupem je jeho dopracování do zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Poté bude rozhodnuto o způsobu zajištění dodávky i správy cykloboxů a budou vybrána místa pro umístění pilotních cykloboxů,“ doplnil Zeithaml.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

15. 02. 2019


Aplikace mapuje a rozpoznává houby podle fotografií i díky studentovi Fakulty aplikovaných věd

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

17. 01. 2020

Čeští vědci hledají materiály pro bezztrátový přenos signálu

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

06. 01. 2020

Umělecká fakulta vybírá talenty do bakalářského studia

Studenti Studium Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 01. 2020