Kyrgyzstán, země hor a kumysu

13 March

13. března, 17:00

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Beseda Další vzdělávání Veřejnost

Přednáškou věnovanou Kyrgyzstánu zahajuje Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Fakulta filozofická cyklus cestovatelských přednášek Do světa.

Vstup: volný
Určeno pro: veřejnost, studenty, akademiky

Kyrgyzstánem posluchače provede a cyklus cestovatelských besed zahájí děkan Fakulty filozofické David Šanc. Další přednášky se budou konat vždy po 14 dnech. V první polovině roku se tak zájemci seznámí například se zajímavostmi Maroka, Mexika, Lombardie, Bavorska, USA nebo Velké Británie.

Kyrgyzstán patří mezi postsovětské středoasijské republiky. Země je známá nádhernou přírodou – hlavně horami, jezery a náhorními plošinami. Ve spojení s Kyrgyzstánem si rovněž vybavíme pasteveckou kulturu, především pak stáda koní, jurty a kumys. Zajímavá je však i kyrgyzská politika, jež se ve středoasijském regionu nevíce blíží demokracii západního typu, a geopolitika, v rámci které Kyrgyzstán hledá způsob, jak vyjít s významnými regionálními aktéry, hlavně Ruskem a Čínou. Z pohledu České republiky (respektive Československa) je pozoruhodný projekt Interhelpo, v rámci kterého v Kyrgyzstánu v meziválečném období budovaly stovky Čechoslováků průmysl (a socialismus). Díky této epizodě je Česko/slovensko dodnes v Kyrgyzstánu vnímáno velmi pozitivně. Uvedená témata včetně mnoha dalších budou zmíněna během setkání ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

13. 03. 2019, 17:00


10 June
Univerzita Veřejnost Výstava

Grafika roku 2019 se představí v Galerii Ladislava Sutnara

Galerie Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10. 06. 2020, 18:00

12 May

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

12. 05. 2020, 09:00

13 July
Další vzdělávání Studium Veřejnost

Letní škola Homo Economicus 2020

Fakulta ekonomická, kampus ZČU, Univerzitní 22


Fakulta ekonomická

13. 07. 2020, 08:00