Kyrgyzstán, země hor a kumysu

13 March

13. března, 17:00

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Beseda Další vzdělávání Veřejnost

Přednáškou věnovanou Kyrgyzstánu zahajuje Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Fakulta filozofická cyklus cestovatelských přednášek Do světa.

Vstup: volný
Určeno pro: veřejnost, studenty, akademiky

Kyrgyzstánem posluchače provede a cyklus cestovatelských besed zahájí děkan Fakulty filozofické David Šanc. Další přednášky se budou konat vždy po 14 dnech. V první polovině roku se tak zájemci seznámí například se zajímavostmi Maroka, Mexika, Lombardie, Bavorska, USA nebo Velké Británie.

Kyrgyzstán patří mezi postsovětské středoasijské republiky. Země je známá nádhernou přírodou – hlavně horami, jezery a náhorními plošinami. Ve spojení s Kyrgyzstánem si rovněž vybavíme pasteveckou kulturu, především pak stáda koní, jurty a kumys. Zajímavá je však i kyrgyzská politika, jež se ve středoasijském regionu nevíce blíží demokracii západního typu, a geopolitika, v rámci které Kyrgyzstán hledá způsob, jak vyjít s významnými regionálními aktéry, hlavně Ruskem a Čínou. Z pohledu České republiky (respektive Československa) je pozoruhodný projekt Interhelpo, v rámci kterého v Kyrgyzstánu v meziválečném období budovaly stovky Čechoslováků průmysl (a socialismus). Díky této epizodě je Česko/slovensko dodnes v Kyrgyzstánu vnímáno velmi pozitivně. Uvedená témata včetně mnoha dalších budou zmíněna během setkání ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

13. 03. 2019, 17:00


14 November
Univerzita Věda Veřejnost

Týden vědy a techniky na ZČU

Fakulta pedagogická


Celouniverzitní

14. 11. 2019, 09:00

19 November
Další vzdělávání Přednáška Věda

Publikování v mezinárodních časopisech

Fakulta zdravotnických studií, Kollárova 19


Fakulta zdravotnických studií

19. 11. 2019, 13:00

20 November
Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Vladimír Líbal: Svoboda a kultura

místnost SP 319, Fakulta filozofická, Sedláčkova ulice 15


Celouniverzitní

20. 11. 2019, 17:30