Křest publikace Experimentuj s nadhledem s nápojovými plechovkami

26 March

26. března, 15:30

Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Křest proběhne v nově otevřeném Informačním centru Fraus na Fakultě pedagogické ZČU ve Veleslavínově ulici.

Vstup: volný
Určeno pro: zaměstnanci, studenti, veřejnost

Kniha přináší nápady a praktické návody na jednoduché fyzikální experimenty pro děti od 8 do 14 let. Všechny pokusy jsou jednoduché a lze je připravit z běžně dostupných pomůcek. Jsou ideální do hodin fyziky na druhém stupni ZŠ, pro přírodovědu na konci prvního stupně ZŠ, ale i pro zvídavé děti a jejich rodiče jako smysluplná zábava na doma.

V rámci slavnostního odpoledne předvedou ukázky experimentů samy autorky publikace, kterými jsou Jitka Soukupová, Eliška Suchardová, Zuzana Strankmüllerová.

Více informací o knize najdete na webu nakladatelství Fraus.

Slavnostní křest proběhne v novém Informačním centru Fraus na Fakultě pedagogické, které touto akcí zahajuje svůj provoz. Sloužit bude pedagogům, studentům učitelských oborů i dalším zájemcům, kteří se budou chtít blíže seznámit s tištěnými i elektronickými produkty nakladatelství.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

26. 03. 2019, 15:30


17 November

Plzeň - centrum města


Celouniverzitní

17. 11. 2019, 09:45

20 November
Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Vladimír Líbal: Svoboda a kultura

místnost SP 319, Fakulta filozofická, Sedláčkova ulice 15


Celouniverzitní

20. 11. 2019, 17:30

19 November
Další vzdělávání Přednáška Věda

Publikování v mezinárodních časopisech

Fakulta zdravotnických studií, Kollárova 19


Fakulta zdravotnických studií

19. 11. 2019, 13:00