Na ZČU se již podruhé sešli zahraniční vědci z projektu Mobility 3.0

Spolupráce Univerzita Věda

Díky celouniverzitnímu projektu Mobility 3.0 přijíždějí na ZČU vědci z celého světa. Zaměstnanci Západočeské univerzity mají oproti tomu možnost působit na zahraničních univerzitách.

V pondělí 18. března se již podruhé v prostorách Univerzitní knihovny Bory uskutečnilo setkání s vědci a mentory z projektu Mobility 3.0. Účastníky setkání přivítal prorektor pro výzkum a vývoj Tomáš Kaiser, dosavadní garant projektu, a rovněž oznámil předání projektu nové prorektorce pro internacionalizaci Ditě Hommerové.

Evropskou unií financovaný projekt Mobility 3.0 byl zahájen 1. dubna 2018 a na Západočeskou univerzitu přivedl do současné doby již šestnáct výzkumných pracovníků z celého světa. Projekt také umožnil zaměstnancům ZČU vycestovat do zahraničí, kde nyní čerpají nové zkušenosti již na deseti zahraničních univerzitách od Německa, Norska až po USA.

Na setkání projektu se o své zkušenosti ze zahraničí podělila Linda Piknerová z Filozofické fakulty, která vyprávěla o zážitcích z půlročního výjezdu do Portugalska. Své postřehy spojené s pobytem v ČR formou vtipné prezentace přednesl Levon Gevorkov z Gruzie.

V roce 2019 na ZČU díky projektu ještě přivítáme celkem šest výzkumníků a dva zaměstnanci univerzity vycestují do zahraničí. Za celou dobu realizace projektu, tj. od 1. dubna 2018 do 20. června 2022, bude tedy podpořeno celkem třicet pět výzkumníků.

Projekt Mobility 3.0 má registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008370.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

22. 03. 2019


Prosinec přinese nové kurzy vysokoškolské pedagogiky

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

28. 11. 2019

Galerie Českých center připravila výstavní projekt Svoboda. Podíleli se na něm studenti Sutnarky

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2019

Hokejisté ZČU a Lékařské fakulty svedou Bitvu o Plzeň

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

20. 11. 2019