Dětská univerzita Fakulty pedagogické na jaře 2019 opět otevírá

Další vzdělávání Studium Veřejnost

Děti čekají lekce z fyziky, technické výchovy, matematiky, výpočetní techniky, historie, českého jazyka a literatury, anglického i německého jazyka, hudební kultury a dalších oborů.

Od pondělí 8. dubna od 18 hodin přijímá Fakulta pedagogická přihlášky do dalšího ročníku Dětské univerzity. Výuka začne ve čtvrtek 11. dubna.

První ročník Dětské univerzity se konal už na podzim roku 2014. Veškeré akce, jež univerzita školákům nabídne, jsou zdarma a přihlásit se lze prostřednictvím webových stránek.

Organizace výuky

Jednotlivé lekce Dětské univerzity Fakulty pedagogické probíhají vždy ve čtvrtek (od dubna do června 2019) v čase od 15.30 do 17.00, tedy po dobu dvou vyučovacích hodin v budovách Fakulty pedagogické na Klatovské třídě 51 (lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, výpočetní techniky, pedagogiky, anglického jazyka, německého jazyka, hudební kultury, tělesné kultury, psychologie, biologie a výtvarné kultury) a ve Veleslavínově ulici 42 (lekce chemie, historie, českého jazyka a literatury).
Sraz na lekci je pokaždé u vrátnice příslušné budovy uvedené v rozvrhu alespoň 10 minut před zahájením výuky. Žáky si vyzvedne vyučující a odvede je do učebny, po skončení lekce je opět odvede do prostoru vrátnice a předá rodičům nebo zákonným zástupcům.

Další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

04. 04. 2019


Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Studenti soutěžili o nejlepší fotografie z Erasmu

Soutěž Studenti Univerzita

International Office

22. 06. 2020