Záchranářské soustředění přineslo modelové situace i nácvik komunikace s traumatizovanou pacientkou

Soutěž Spolupráce Studenti

O prvním dubnovém víkendu se studenti 1. ročníku oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni zúčastnili jubilejního desátého ročníku záchranářského soustředění.

Soustředění budoucích záchranářů probíhalo již tradičně v okolí rekreačního objektu Chata Povydří nedaleko Srní u Sušice, kde měli studenti dostatek prostoru a vybavení k vytvoření různých reálných modelových situací, se kterými se mohou v přednemocniční neodkladné péči setkat. 

Program celého víkendu byl velice náročný jak časově, tak fyzicky. Hlavním bodem byly modelové situace, ve kterých si účastníci vyzkoušeli poskytování odborné první pomoci, ošetření masivního krvácení, otevřených zlomenin nebo např. telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci, dále vzájemnou koordinaci a komunikaci jak mezi sebou, tak i s pacientem, k čemuž sloužila modelová situace nazvaná „Znásilněná“, při níž si studenti v praxi vyzkoušeli ošetření a úskalí komunikace se znásilněnou traumatizovanou pacientkou.

Ve chvílích volna měli studenti k dispozici učebnu, ve které probíhaly různé workshopy (vyšetření dle algoritmu ABCDE, práce s přístrojovou technikou). Nechyběla ani studenty velmi oblíbená soutěž o ceny v lámání a natahování léků do stříkačky z ampulí bez jehly.

Kromě zážitků si studenti odvezli mnoho nových zkušeností a poznatků. Přestože cvičení bylo fyzicky i psychicky náročné, všichni, včetně lektorů, odjížděli nadšení a přesvědčení, že jim víkend dal mnohem více, než očekávali. V říjnu 2019 je na fakultě plánováno další soustředění, tentokrát určené pro 2. a 3. ročník.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

16. 04. 2019


Česko-bavorské Přeshraniční interakce letos přivedly studenty do Plzně

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

22. 05. 2019

Ještě je šance přihlásit se na Mezinárodní letní jazykovou školu!

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

20. 05. 2019

Studenti Fakulty pedagogické zabodovali při zpěvu i za klavírem

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta pedagogická

10. 05. 2019