Hlaste se na JuniorFEL

15 May
Fakulta elektrotechnická ZČU prodloužila termín pro přihlášky na letní univerzitu JuniorFEL pro šedesát žáků 5. ‑ 9. tříd základních škol a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Otevře také pokračování letní školy [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16 – 19 let.

Určeno pro: žáci ZŠ a SŠ
Kontakt: Jaroslav Fiřt
Více informací na: https://juniorfel.zcu.cz/

Během posledního srpnového týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Účastníci [JuniorFEL2] se budou věnovat i satelitní technice. Na závěr účastníky čeká slavnostní promoce, při které jim budou předány absolventské diplomy.

Přihlášku je třeba vyplnit do 15. května na webu JuniorFEL.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

15. 05. 2019, 12:45


13 November
Koncert Přednáška Veřejnost

PechaKucha Night vol. 30

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 11. 2019, 20:20

21 November
Další vzdělávání Přednáška

Mateřská péče v Nepálu: aplikovaný lékařský a sociální model přístupu k rození dětí

Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, HJ 100


Fakulta zdravotnických studií

21. 11. 2019, 13:55

12 November
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ozvěny festivalu Jeden svět v Univerzitní knihovně

Univerzitní knihovna ZČU, Univerzitní 18


Univerzitní knihovna

12. 11. 2019, 16:00