Hlaste se na JuniorFEL

15 May
Fakulta elektrotechnická ZČU prodloužila termín pro přihlášky na letní univerzitu JuniorFEL pro šedesát žáků 5. ‑ 9. tříd základních škol a studentů primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Otevře také pokračování letní školy [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16 – 19 let.

Určeno pro: žáci ZŠ a SŠ
Kontakt: Jaroslav Fiřt
Více informací na: https://juniorfel.zcu.cz/

Během posledního srpnového týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Účastníci [JuniorFEL2] se budou věnovat i satelitní technice. Na závěr účastníky čeká slavnostní promoce, při které jim budou předány absolventské diplomy.

Přihlášku je třeba vyplnit do 15. května na webu JuniorFEL.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

15. 05. 2019, 12:45


29 June
Studium Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory


Ústav jazykové přípravy

29. 06. 2020, 16:40

29 June
Spolupráce Univerzita Veřejnost

110 let letectví v Plzni - vernisáž

mázhaus plzeňské radnice


Celouniverzitní

29. 06. 2020, 17:00

26 May
Univerzita Veřejnost Výstava

110. výročí létání v Plzni

Plzeň


Celouniverzitní

26. 05. 2020, 16:00