Pohár záchranářů prověří připravenost mladých zdravotníků

Soutěž Sport Studenti

Od roku 2012 pořádá Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií ZČU Plzeňský pohár záchranářů. Mezinárodní metodické cvičení pro studenty vysokých škol studijního programu Zdravotnické záchranářství se letos uskuteční od 10. do 12. května v centru Rota v Prášilech.

Metodického cvičení se pravidelně účastní studenti z ČR i ze Slovenska, dvakrát se připojili i studenti z Velké Británie. Každý ročník se specializuje na nové poznatky z přednemocniční neodkladné péče, přičemž metodická cvičení probíhají formou simulace určité modelové situace, které lze vystupňovat až do stavu bezprostředního ohrožení života člověka bez rizika poškození zdraví pacienta. Reálnost jednotlivých modelových situací zajišťuje jednak to, že jde o skutečné situace z praxe vyučujících, sestavené podle výjezdů záchranné služby, a dále použití reálného maskování, prostředí a pomůcek.

Podmínkou úspěšně zvládnuté modelové situace je vždy kompletní zajištění a následné předání pacienta v reálném čase s reálným týmem, ale také správná komunikace s pacientem, zbytkem týmu či s dalšími složkami IZS. Soutěžící mají za úkol nejen správně řešit modelovou situaci, nýbrž také aktivně přistupovat, poznávat a ověřovat nejrůznějších varianty řešení, pochopit chování pacienta, posoudit vhodnost či nevhodnost postupu jednotlivých členů týmů a spolupracovat.

"Pohár záchranářů má na naší fakultě již tradici, za což jsem velmi rád. Studenti mají možnost propojení teorie s praktickou schopností a dovedností, praktické seznámení se záchranářskou technikou a v neposlední řadě dojde k ověření jejich fyzické i psychické zdatnosti při poskytování odborné první pomoci v reálných podmínkách praxe," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

V letošním roce se zúčastní deset týmů z celé České republiky a Slovenska. Každé družstvo bude složeno z tříčlenné posádky studentů a bude soutěžit v pátek v noční a v sobotu v denní etapě. Součástí programu budou workshopy a odborné prezentace odborníků z ČR a Slovenska, kde se studenti budou moci seznámit s odbornou problematikou jednotlivých složek IZS a vyzkoušet si práci s technikou dané složky.

Partnery akce jsou Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Centrum letecké záchranné služby Líně, Horská služba - oblast Šumava, Správa NP Šumava, SHO Paramedik, Ferrino, Prabos a Plzeňský kraj.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

05. 05. 2019


Záchranáři Fakulty zdravotnických studií se zúčastnili mezinárodního cvičení

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

09. 12. 2019

Fakulta filozofická pořádá druhý ročník panelové diskuze o interdisciplinaritě s předními osobnostmi

Beseda Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

22. 11. 2019

Didaktička ze Západočeské univerzity Lucie Rohlíková získala cenu ministerstva školství

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

28. 11. 2019