Studentské vědecké konference Fakulty aplikovaných věd znají vítěze

Konference Studenti Úspěchy

Studenti prezentovali své práce a získali stipendia i věcné ceny.

Na Fakultě aplikovaných věd se 30. května konaly dvě tradiční studentské vědecké konference, při nichž studenti prezentovali výsledky svých bakalářských, diplomových nebo dizertačních prací a dalších studijních aktivit.

Na obě konference – Studentskou vědeckou konferenci (SVK) a Studentskou vědeckou konferenci bakalářů (SVKB) – se mohli studenti hlásit od 22. dubna. SVK tvořily magisterská a doktorská část, SVKB se zaměřovala na studentské práce v bakalářském studijním programu. Přihlášení z posledních ročníků tak mohli prezentovat své závěrečné práce nanečisto a ověřit si tím své komunikační a prezentační dovednosti, které bývají u obhajob důležité.

K přihlášce na konferenci studenti přikládali rozšířený výtah, přičemž dokument ve formátu pdf musel dodržet šablonu Word a LaTeX a být napsaný v češtině, slovenštině či angličtině. Při představení prací studentům pomáhaly prezentace, které si připravili také.

Obě studentské konference zahájili děkanka FAV Vlasta Radová a člen přípravného výboru Tomáš Potužák. Poté se studenti společně s hodnotící komisí přesunuli do místností, kde prezentovali své práce jednotlivě. Děkanka fakulty odpoledne vyhlásila výsledky a se zástupci partnerů konference předala všechna ocenění. Přihlášení studenti získali mimořádná stipendia. Vítězové si navíc odnesli další finanční cenu a věcné ceny od Fakulty aplikovaných věd a partnerů konference Pilsner Urquell, UNICORN (strategický partner Fakulty aplikovaných věd), REX Controls a IEEE.  Za firmu UNICORN na slavnostní předávání dorazil Tomáš Hušek, za firmu REX Controls pan Pavel Balda a za českou sekci odborné skupiny společnosti IEEE se s vítězi setkal Jan Bělohoubek.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!


Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

10. 06. 2019


Pracovníky psychosociální intervenční služby přijel do Nečtin pozdravit ministr zdravotnictví

Konference Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

Systém BASIL z FAV bude pomáhat nesoběstačným lidem ovládat počítač mozkem

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2020

Fakulta filozofická nově nabízí studium programu Sociální práce

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

02. 06. 2020