Studentské vědecké konference Fakulty aplikovaných věd znají vítěze

Konference Studenti Úspěchy

Studenti prezentovali své práce a získali stipendia i věcné ceny.

Na Fakultě aplikovaných věd se 30. května konaly dvě tradiční studentské vědecké konference, při nichž studenti prezentovali výsledky svých bakalářských, diplomových nebo dizertačních prací a dalších studijních aktivit.

Na obě konference – Studentskou vědeckou konferenci (SVK) a Studentskou vědeckou konferenci bakalářů (SVKB) – se mohli studenti hlásit od 22. dubna. SVK tvořily magisterská a doktorská část, SVKB se zaměřovala na studentské práce v bakalářském studijním programu. Přihlášení z posledních ročníků tak mohli prezentovat své závěrečné práce nanečisto a ověřit si tím své komunikační a prezentační dovednosti, které bývají u obhajob důležité.

K přihlášce na konferenci studenti přikládali rozšířený výtah, přičemž dokument ve formátu pdf musel dodržet šablonu Word a LaTeX a být napsaný v češtině, slovenštině či angličtině. Při představení prací studentům pomáhaly prezentace, které si připravili také.

Obě studentské konference zahájili děkanka FAV Vlasta Radová a člen přípravného výboru Tomáš Potužák. Poté se studenti společně s hodnotící komisí přesunuli do místností, kde prezentovali své práce jednotlivě. Děkanka fakulty odpoledne vyhlásila výsledky a se zástupci partnerů konference předala všechna ocenění. Přihlášení studenti získali mimořádná stipendia. Vítězové si navíc odnesli další finanční cenu a věcné ceny od Fakulty aplikovaných věd a partnerů konference Pilsner Urquell, UNICORN (strategický partner Fakulty aplikovaných věd), REX Controls a IEEE.  Za firmu UNICORN na slavnostní předávání dorazil Tomáš Hušek, za firmu REX Controls pan Pavel Balda a za českou sekci odborné skupiny společnosti IEEE se s vítězi setkal Jan Bělohoubek.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!


Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

10. 06. 2019


Introspektivní večer připomenul v plzeňské synagoze oběti holocaustu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

31. 01. 2020

Díky spolupráci FZS a Nemocnic Plzeňského kraje jsou studenti ještě lépe připraveni do praxe

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta zdravotnických studií

05. 02. 2020

Žáci Dětské univerzity letos poznali i kybernetiku, mechaniku a další nové disciplíny

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 02. 2020