Studentské vědecké konference Fakulty aplikovaných věd znají vítěze

Konference Studenti Úspěchy

Studenti prezentovali své práce a získali stipendia i věcné ceny.

Na Fakultě aplikovaných věd se 30. května konaly dvě tradiční studentské vědecké konference, při nichž studenti prezentovali výsledky svých bakalářských, diplomových nebo dizertačních prací a dalších studijních aktivit.

Na obě konference – Studentskou vědeckou konferenci (SVK) a Studentskou vědeckou konferenci bakalářů (SVKB) – se mohli studenti hlásit od 22. dubna. SVK tvořily magisterská a doktorská část, SVKB se zaměřovala na studentské práce v bakalářském studijním programu. Přihlášení z posledních ročníků tak mohli prezentovat své závěrečné práce nanečisto a ověřit si tím své komunikační a prezentační dovednosti, které bývají u obhajob důležité.

K přihlášce na konferenci studenti přikládali rozšířený výtah, přičemž dokument ve formátu pdf musel dodržet šablonu Word a LaTeX a být napsaný v češtině, slovenštině či angličtině. Při představení prací studentům pomáhaly prezentace, které si připravili také.

Obě studentské konference zahájili děkanka FAV Vlasta Radová a člen přípravného výboru Tomáš Potužák. Poté se studenti společně s hodnotící komisí přesunuli do místností, kde prezentovali své práce jednotlivě. Děkanka fakulty odpoledne vyhlásila výsledky a se zástupci partnerů konference předala všechna ocenění. Přihlášení studenti získali mimořádná stipendia. Vítězové si navíc odnesli další finanční cenu a věcné ceny od Fakulty aplikovaných věd a partnerů konference Pilsner Urquell, UNICORN (strategický partner Fakulty aplikovaných věd), REX Controls a IEEE.  Za firmu UNICORN na slavnostní předávání dorazil Tomáš Hušek, za firmu REX Controls pan Pavel Balda a za českou sekci odborné skupiny společnosti IEEE se s vítězi setkal Jan Bělohoubek.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!


Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

10. 06. 2019


V Plzni se začala hrát Vysokoškolská volejbalová liga

Soutěž Spolupráce Sport

Fakulta strojní

14. 11. 2019

Týden vědy a techniky se bude konat také na Západočeské univerzitě

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Celouniverzitní

08. 11. 2019

Na Fakultě zdravotnických studií vystoupí Edwin van Teijlingen

Přednáška Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

13. 11. 2019