Mezinárodní sympozium bezpečnosti v dopravě a modelování poranění člověka

17 October

17. října, 08:30

Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, Plzeň

Konference Univerzita Věda

Výzkum a vývoj v oblasti modelování lidského těla pro analýzu rizika poranění během nárazu se na Západočeské univerzitě rozvíjí již dvacet let. Impaktní biomechanikou s využitím škálovatelných virtuálních modelů člověka se zabývá výzkumné centrum NTC a vyvinuté modely aplikuje pro zjišťování rizika poranění v dopravě.

***

Research and development in the field of human body modeling to analyze the risk of injury during the crash has been developing at the University of West Bohemia for twenty years. Impact biomechanics, using scalable virtual human models, is addressed by the New Technologies - Research Centre (NTC)  and applied the developed models to detect the risk of injury in traffic.

Vstup: zdarma, registrace do 30. 8. 2019.
Určeno pro: široká odborná veřejnost, studenti
Více informací na: http://symposium.ntc.zcu.cz

Akce nazvaná 2nd International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology v Plzni se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2019. Toto prestižní sympozium organizuje Západočeská univerzita v Plzni, NTC ve spolupráci s Tianjin University of Science and Technology a South China University of Technology. Představí se přední odborníci z celého světa (USA, Evropa, Indie, Jižní Korea, Čína).

Příspěvky lze přihlásit nejpozději do 16. 8. 2019.

****

The 2nd International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology in Pilsen, as the event is officially called, will take place on 17 and 18 October 2019 at the Congress Center Parkhotel Plzeň This prestigious symposium is organized by the University of West Bohemia, NTC in cooperation with Tianjin University of Science and Technology and South China University of Technology. Leading experts from around the world will present themselves at the symposium (USA, Europe, India, South Korea, China).

Entry: Free admission. Capacity limited. Registration is open until August 30, 2019.
More information: http://symposium.ntc.zcu.cz
Entries can be submitted no later than August 16, 2019.

Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

17. 10. 2019, 08:30


23 September
Seminář Veřejnost Výstava

10. ročník Jaderných dnů

Budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň 301 00


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00

14 September
Konference Seminář Univerzita

Den s jazyky na ZČU – konference a vzdělávací seminář

Plzeň, Univerzitní 22


Ústav jazykové přípravy

14. 09. 2020, 08:00

11 June
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Book Club: The Host

Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12, Plzeň


Celouniverzitní

11. 06. 2020, 17:00