Výzkumné centrum NTC spolupořádalo prestižní workshop

Konference Spolupráce Věda

Vysokoškolský ústav NTC se za podpory projektu CEDAMNF a nadace Psi-k na začátku července úspěšně podílel na uspořádání čtyřdenního workshopu. Jeho cílem bylo spojení výzkumníků zaměřených na teorii a na experimentální aktivity, kteří pracují v oblasti silně korelovaného nanosystému na adsorbovaných površích a obecně v tématu korelovaných elektronů.

Workshopu se zúčastnily významné vědecké osobnosti jako Harald Brune (EPFL, Lausanne), Heiko Wende (U Duisburg-Essen, Germany), Liu Hao Tjeng (Director of Max Planck - CPfS, Dresden, Germany), Matthieu Verstraete (U Liège, Belgium), Jan Kuneš (TU Wien, Austria) a mnoho dalších specialistů.

Výzkumníci projednali řadu témat z uvedené oblasti:

  • jednoatomové a jednomolekulové magnety
  • transport přes nanostruktury v oblasti lineární odezvy
  • zpřesňování elektronových vlastností v interakci s vnějšími prostředím, anebo se substrátem
  • různé skenovací metody
  • teorie elektronové struktury
  • pokročilá spektroskopie valenčního pásma a jádra a jejich interpretace

Podobná setkání významně posilují propojení výzkumníků zabývajících se teorií a experimentálními aktivitami, a také pomáhají porozumět vědeckým poznatkům a problémům spojeným s ověřením výsledků teorie a experimentálních měření. 

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

24. 07. 2019


Fakulta zdravotnických studií přispěla rodině dlouhodobě léčené Natálky

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

02. 01. 2020

Fakulta elektrotechnická nabízí nové studijní programy

Studium Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020

Nejlepší ROBO vozítko mají studenti z Chorvatska

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 01. 2020