Výzkumné centrum NTC spolupořádalo prestižní workshop

Konference Spolupráce Věda

Vysokoškolský ústav NTC se za podpory projektu CEDAMNF a nadace Psi-k na začátku července úspěšně podílel na uspořádání čtyřdenního workshopu. Jeho cílem bylo spojení výzkumníků zaměřených na teorii a na experimentální aktivity, kteří pracují v oblasti silně korelovaného nanosystému na adsorbovaných površích a obecně v tématu korelovaných elektronů.

Workshopu se zúčastnily významné vědecké osobnosti jako Harald Brune (EPFL, Lausanne), Heiko Wende (U Duisburg-Essen, Germany), Liu Hao Tjeng (Director of Max Planck - CPfS, Dresden, Germany), Matthieu Verstraete (U Liège, Belgium), Jan Kuneš (TU Wien, Austria) a mnoho dalších specialistů.

Výzkumníci projednali řadu témat z uvedené oblasti:

  • jednoatomové a jednomolekulové magnety
  • transport přes nanostruktury v oblasti lineární odezvy
  • zpřesňování elektronových vlastností v interakci s vnějšími prostředím, anebo se substrátem
  • různé skenovací metody
  • teorie elektronové struktury
  • pokročilá spektroskopie valenčního pásma a jádra a jejich interpretace

Podobná setkání významně posilují propojení výzkumníků zabývajících se teorií a experimentálními aktivitami, a také pomáhají porozumět vědeckým poznatkům a problémům spojeným s ověřením výsledků teorie a experimentálních měření. 

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

24. 07. 2019


Nemuselo jít o vraždu, říká odborník ze Západočeské univerzity o smrti Jana Masaryka

Tisková zpráva Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

11. 11. 2019

Na koncertě k 30. výročí sametové revoluce zazněly duchovní skladby českých autorů

Koncert Spolupráce Veřejnost

Fakulta pedagogická

05. 11. 2019

Profesoři z vídeňské slavistiky navštívili ZČU

Přednáška Studenti Studium

Fakulta pedagogická

06. 11. 2019