Významná kanadská filozofka vystoupí dvakrát na Fakultě filozofické ZČU

Beseda Přednáška Studenti

Přednášky Marie Antonios Sassine můžete navštívit v říjnu.

Katedra filozofie Fakulty filozofické přivítá začátkem října významného hosta. Kanadská filozofka Marie Antonios Sassine vystoupí 2. října s příspěvkem Jan Patočka: Freedom to Embrace History a 4. října bude hovořit na téma Diotima Then and Now. Robert Musil and Plato - Eros and Ethics.

Marie Antonios Sassine je výkonnou ředitelkou Centre on New Questions in Ethics, Society and Technology (CETS) na Dominican University College v Ottawě. Zabývá se zejména fenomenologií, kontinentální filozofií a filozofií vědy. Zaměřuje se i na islámskou a arabskou filozofii, a to zejména ve vztahu k dějinám filozofie. Její vystoupení na mezinárodních konferencích a její studie pojednávaly například o tvůrčí představivosti u Ibn al-Arabího a Filóna Alexandrijského, o vztahu myšlení Jana Patočky a Platóna nebo o kritice techniky u Edmunda Husserla a Jeana Ladrièra. Svou diplomovou práci dokončila na L’institut supérieure de philosophie na l’Université catholique de Louvain. V této práci se pod vedením Jacquesa Taminiauxa a Jeana Ladrièra zabývala vztahem myšlení Heideggera a Heisenberga. Ve svém disertačním projektu, dokončeném na Dominican University College, spolupracovala s Jacquesem Taminiauxem.

Výzkum, který Marie Antonios Sassine  prováděla v rámci doktorského studia, se zaměřoval na povahu technologie jako specifického vztahu k pravdě, na matematické základy technologie a následnou transformaci těchto základů ve veřejném a společenském prostoru. Její současné zájmy se týkají zejména hermeneutiky já u Michela Foucaulta a role islámské a arabské filozofie v dnešním světě. Marie Antonios Sassine také mnoho let pracovala na seniorských pozicích v řadě vládních úřadů a mezinárodních organizací.

Jan Patočka: Freedom to Embrace History
2. 10. od 16:00, Sedláčkova 38-40, místnost 214

Diotima Then and Now. Robert Musil and Plato - Eros and Ethics
4. 10. od 14:00, Riegrova 11/217, místnost 209

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

20. 09. 2019


Didaktička ze Západočeské univerzity Lucie Rohlíková získala cenu ministerstva školství

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

28. 11. 2019

Centrum NTIS se představuje na veletrhu chytrých řešení

Univerzita Věda Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

27. 11. 2019

Západočeská univerzita uspořádala workshop o HR Award

Seminář Univerzita Věda

Celouniverzitní

03. 12. 2019