Významná kanadská filozofka vystoupí dvakrát na Fakultě filozofické ZČU

Beseda Přednáška Studenti

Přednášky Marie Antonios Sassine můžete navštívit v říjnu.

Katedra filozofie Fakulty filozofické přivítá začátkem října významného hosta. Kanadská filozofka Marie Antonios Sassine vystoupí 2. října s příspěvkem Jan Patočka: Freedom to Embrace History a 4. října bude hovořit na téma Diotima Then and Now. Robert Musil and Plato - Eros and Ethics.

Marie Antonios Sassine je výkonnou ředitelkou Centre on New Questions in Ethics, Society and Technology (CETS) na Dominican University College v Ottawě. Zabývá se zejména fenomenologií, kontinentální filozofií a filozofií vědy. Zaměřuje se i na islámskou a arabskou filozofii, a to zejména ve vztahu k dějinám filozofie. Její vystoupení na mezinárodních konferencích a její studie pojednávaly například o tvůrčí představivosti u Ibn al-Arabího a Filóna Alexandrijského, o vztahu myšlení Jana Patočky a Platóna nebo o kritice techniky u Edmunda Husserla a Jeana Ladrièra. Svou diplomovou práci dokončila na L’institut supérieure de philosophie na l’Université catholique de Louvain. V této práci se pod vedením Jacquesa Taminiauxa a Jeana Ladrièra zabývala vztahem myšlení Heideggera a Heisenberga. Ve svém disertačním projektu, dokončeném na Dominican University College, spolupracovala s Jacquesem Taminiauxem.

Výzkum, který Marie Antonios Sassine  prováděla v rámci doktorského studia, se zaměřoval na povahu technologie jako specifického vztahu k pravdě, na matematické základy technologie a následnou transformaci těchto základů ve veřejném a společenském prostoru. Její současné zájmy se týkají zejména hermeneutiky já u Michela Foucaulta a role islámské a arabské filozofie v dnešním světě. Marie Antonios Sassine také mnoho let pracovala na seniorských pozicích v řadě vládních úřadů a mezinárodních organizací.

Jan Patočka: Freedom to Embrace History
2. 10. od 16:00, Sedláčkova 38-40, místnost 214

Diotima Then and Now. Robert Musil and Plato - Eros and Ethics
4. 10. od 14:00, Riegrova 11/217, místnost 209

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

20. 09. 2019


Ilustrátoři ze Sutnarky už podruhé vystavují v USA

Univerzita Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 10. 2019

Soutěžní florbal se na ZČU hraje už deset let. Naváže na loňský úspěch?

Sport Studenti Úspěchy

Fakulta strojní

17. 10. 2019

Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 10. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

15. 10. 2019