5. ročník konference Učitel – IN

18 October

18. října, 18:00

Fakulta elektrotechnická, kampus Bory

Further Education Conference Study

Západočeská univerzita v Plzni přivítá popáté nadšence pro smysluplné využití technologií ve vzdělávání. Konference Učitel – IN slibuje atraktivní přednášky, poskytující různé úhly pohledu na digitální technologie ve výuce a celou řadu praktických workshopů.

Enter: po přihlášení
Intended for: studenti, zaměstnanci
More information at https://www.ucitel-in.cz/

Pro dopolední část konference je program složen z přednášek pozvaných hostů, v odpolední části se lektoři budou snažit ukázat nové aplikace nebo činnost, které si účastníci mohou sami vyzkoušet. Na akci vystupují jak moderní učitelé, kteří umějí smysluplně využívat moderní technologie a zároveň chtějí předávat své zkušenosti ostatním, tak také žáci, kteří inspirují učitele tím, jak pracují s technologiemi.

Mezi nejzajímavější body programu bude patřit přednáška Technologie a proměna hudebního vzdělávání na anglických školách Marka Burkeho, absolventa Royal College of Music v Londýně, který v roce 1996 založil společnost Charanga, jež je přes dvě desetiletí na špici vývoje a inovací v oblasti hudebního vzdělávání. Zajímavý bude rovněž workshop Daniela Chagase Building a low cost robotic chassi, ze kterého si všichni účastníci odnesou svého robota, kompatibilního s různými druhy mototů a platforem (Arduino, Raspberry atd.). Připraveny jsou také workshopy animace, využití tabletu u dětí s těžkým postižením nebo exkurze do virtuální třídy a IoT labu ZČU.

Letošní ročník konference Učitel – IN proběhne v rámci iniciativy Codeweek, evropského týdne programování, jehož cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Konference se koná za podpory projektů iMyšlení a Digitální gramotnost a pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka a primátora města Plzně Martina Baxy.

Stále se také můžete přihlásit.

Konference byla zařazena mezi akce iniciativy Codeweek a věnovala se rovněž popularizaci témat a výstupů projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Přednášky Marka Burkeho a Daniela Chagase byly podpořeny z prostředků ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287).
University-wide

Jakub Truneček

18. 10. 2019, 18:00


21 September
Seminar Students Science

Virtual Development in Passive Safety and Human Models for Future Mobility

on-line


New Technologies - Research Centre (NTC)

21. 09. 2021, 09:00

21  -  22 September
Festival Students University

UWB Year One 2021

UWB campus, Pilsen


University-wide

21. 09. 2021

16  -  17 June
Cooperation University Science

Modern access to historical sources

Kynžvart / online


Faculty of Applied Sciences

16. 06. 2021, 08:00

25 May
Students Public Employees

Faces and Places Across the United States - South Dakota

Facebook Live


University-wide

25. 05. 2021, 17:00

16 June
Concert University Public

Final concert of the academic year 2020/2021

St. Bartholomew´s cathedral, Pilsen


University-wide

16. 06. 2021, 19:00