5. ročník konference Učitel – IN

18 October

18. října, 18:00

Fakulta elektrotechnická, kampus Bory

Další vzdělávání Konference Studium

Západočeská univerzita v Plzni přivítá popáté nadšence pro smysluplné využití technologií ve vzdělávání. Konference Učitel – IN slibuje atraktivní přednášky, poskytující různé úhly pohledu na digitální technologie ve výuce a celou řadu praktických workshopů.

Vstup: po přihlášení
Určeno pro: studenti, zaměstnanci
Více informací na: https://www.ucitel-in.cz/

Pro dopolední část konference je program složen z přednášek pozvaných hostů, v odpolední části se lektoři budou snažit ukázat nové aplikace nebo činnost, které si účastníci mohou sami vyzkoušet. Na akci vystupují jak moderní učitelé, kteří umějí smysluplně využívat moderní technologie a zároveň chtějí předávat své zkušenosti ostatním, tak také žáci, kteří inspirují učitele tím, jak pracují s technologiemi.

Mezi nejzajímavější body programu bude patřit přednáška Technologie a proměna hudebního vzdělávání na anglických školách Marka Burkeho, absolventa Royal College of Music v Londýně, který v roce 1996 založil společnost Charanga, jež je přes dvě desetiletí na špici vývoje a inovací v oblasti hudebního vzdělávání. Zajímavý bude rovněž workshop Daniela Chagase Building a low cost robotic chassi, ze kterého si všichni účastníci odnesou svého robota, kompatibilního s různými druhy mototů a platforem (Arduino, Raspberry atd.). Připraveny jsou také workshopy animace, využití tabletu u dětí s těžkým postižením nebo exkurze do virtuální třídy a IoT labu ZČU.

Letošní ročník konference Učitel – IN proběhne v rámci iniciativy Codeweek, evropského týdne programování, jehož cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Konference se koná za podpory projektů iMyšlení a Digitální gramotnost a pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka a primátora města Plzně Martina Baxy.

Stále se také můžete přihlásit.

Konference byla zařazena mezi akce iniciativy Codeweek a věnovala se rovněž popularizaci témat a výstupů projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Přednášky Marka Burkeho a Daniela Chagase byly podpořeny z prostředků ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287).
Celouniverzitní

Jakub Truneček

18. 10. 2019, 18:00


13 June
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Trénink ve virtuální třídě

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

13. 06. 2020, 10:00

23 September
Konference Veřejnost Výstava

Konference Jaderných dnů 2020

Budova Fakulty aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00

29 June
Studium Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory


Ústav jazykové přípravy

29. 06. 2020, 16:40