Podpora dětí a dospělých s poruchami autistického spektra

17 October

17. října, 09:00

Fakulta strojní, kampus Bory

Further Education Seminar Study

Katedra pedagogiky Fakulty pedagogické připravila sérii přednášek věnovanou tématu podpory dětí a dospělých s poruchami autistického spektra.

Enter: po přihlášení
Intended for: studenti, zaměstnanci

17. a 18. října 2019 přivítáme na Západočeské univerzitě v Plzni Julii Beadle Brown a Jill Bradshaw z Tizard Centre na University of Kent v Canterbury. Během jejich návštěvy se uskuteční tři přednášky:

Odlišné myšlení
(17.10., 9.00–12.00, budova FST, Univerzitní 22, místnost UV 115)

V tomto semináři definujeme základní charakteristiky autismu. Pozornost zaměříme na zmapování těch, které ovlivňují, jak autistické děti a dospělí vidí, zakouší a přemýšlejí o světě kolem sebe. Prozkoumáme, jak se jejich zvýšená citlivost na podněty z okolí a jejich specifický způsob zpracovávání informací může promítat do silných stránek a mimořádných dovedností a zároveň i do stresu a úzkosti, které spolu s tím často pociťují. Přednáška bude na místě tlumočena z anglického do českého jazyka.

(17.10., 14.00–17.00, budova FST, Univerzitní 22, místnost UV 115)

V návaznosti na seminář Odlišné myšlení se budeme zabývat tím, jak může metoda SPELL pomoci efektivně reagovat na projevy autismu. Ukážeme si, že metoda SPELL je užitečná pro všechny, a prozkoumáme, proč je zvlášť přínosná pro práci s lidmi s poruchou autistického spektra. Přednáška bude na místě tlumočena z anglického do českého jazyka.

(18. 10., 9.00–12.00, budova FST, Univerzitní 22, místnost UV 115)

V semináři budeme diskutovat o způsobech překonávání potenciálních bariér spojených se studiem autistických studentů na vysoké škole, případně i studentů s jinými specifickými potřebami, jako např. s ADHD nebo dyspraxií. Přístupnost VŠ studia probereme jak z hlediska plnění akademických povinností spojených se studiem ve vybraném studijním programu, tak i z hlediska sociálního začleňování a emoční pohody těchto studentů. Prozkoumáme některé strategie, které byly ověřeny na University of Kent a shledány jako užitečné pro podporu učení a duševní pohody studentů s potížemi při zpracování informací a při zvládání senzorického přetížení, stresu a úzkosti. Přednáška bude na místě tlumočena z anglického do českého jazyka.

Přednášky jsou určeny studentům všech oborů FPE, pedagogickým pracovníkům z praxe, pracovníkům organizací sociálních služeb pro děti a dospělé s poruchami autistického spektra a všem těm, které problematika autismu zajímá.

Přednášky jsou zdarma, je však nutné se přihlásit.

University-wide

Jakub Truneček

17. 10. 2019, 09:00


16  -  17 June
Cooperation University Science

Modern access to historical sources

Kynžvart / online


Faculty of Applied Sciences

16. 06. 2021, 08:00

21  -  22 September
Festival Students University

UWB Year One 2021

UWB campus, Pilsen


University-wide

21. 09. 2021

10 September
Festival Science Public

Science and Technology Day

Pilsen, Republic Square


University-wide

10. 09. 2021, 09:00

21 September
Concert University Public

The Day in Campus

UWB campus


University-wide

21. 09. 2021

26 May
Students Public Employees

English Conversation Club

online - Zoom


University-wide

26. 05. 2021, 18:00